Mikkelin keskussairaalan yhteyteen tulevan Perhetalon urakoitsijat ovat pääosin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) alueelta.

Kilpailutuksissa voittajiksi selviytyi monta yhtiötä Mikkelistä ja Mäntyharjulta. Essoten hallitus päätti (17.5.) urakoitsijoista seuraavasti:

Yli 11 miljoonan euron rakennusurakan voitti RU Maarakennus Suutarinen Oy:n ja SBS Betoni Oy:n yhteenliittymä Mäntyharjulta.

Noin 1,17 miljoonaa euroa maksavat Purunkoiset lasijulkisivut taideprinttauksineen tekee PUL Teräselementti Oy Lempäälästä.

Mikkeliläinen Suomen Talotekniikka Oy sai ilmanvaihto- ja putkiurakoita noin 2,4 miljoonalla. Sähköurakoita meni puolestaan Mikkelin Sähköasennus Oy:lle noin 2,36 miljoonan euron edestä.

Laatta- ja AN-elementit toimittaa Sora- ja Betoni V. Suutarinen Oy Mäntyharjulta yhteensä noin 0,46 miljoonalla eurolla.

Teräsrungon toimittaa Trutec Oy Seinäjoelta noin 0,48 miljoonan euron hintaan.

Vesisammutuksen sprinkleriurakan tekee JH-Sprinkleriurakointi Oy Mikkelistä 153 000 euron hintaan ja kaasusumutuksen Mako Oy noin 18 000 eurolla.

Lue päätösesitys kilpailun tuloksista

Ambulanssinrakennuksen korotus eteni valtuustoon

Hallitus hyväksyi omalta osaltaan Kuuman sairaalan yhteyteen tulevan ambulanssirakennuksen korotuksen kahdella kerroksella. Uudet kerrokset laajentavat Kuuman sairaalan urakkaa tämän hetkisen arvion mukaan noin 2,2 miljoonalla eurolla ja lisäneliötä tulee kumpaankin kerrokseen noin 320.

Uusiin tiloihin sijoittuvat aikanaan koulutuskeskus ja palveluohjauskeskus. Koulutustilassa voidaan järjestää työntekijöiden ja opiskelijoiden koulutusta simulaatioteknologian avulla. Työntekijöiden tulisi muun muassa harjoitella kriittisten tilanteiden hallintaa (esim. elvytys) moniammallisessa tiimissä riittävän usein.

Palveluohjauskeskus toimii koko Essoten ”lennonjohtotornina”, joka koordinoi, ohjeistaa ja ohjaa palvelujärjestelmää. Sieltä vastataan asiakaspuhelujen lisäksi asiakkailta tulevien sähköisten palvelujen herätteisiin, erilaisten kotien sensorien ja etämittausten tekemiin hälytyksiin ja se toimii muun muassa alueen yöpartion ja tuetun asumisen apuna.

Molemmat keskukset olivat alkuperäisissä hankesuunnitelmassa mukana, mutta toiminnoille ei löydetty tilaa muualta hyvinvointikeskuksen alueelta. Aluksi tiloja on tarkoitus kuitenkin käyttää sairaalarakentamisen aikana väistötiloina ja ne mahdollistavat myös sairaalan ydintoimintojen laajentumisen.

Lopullisesti lisäkerrosten rakentamisesta päättää Essoten valtuusto 1.6.

Katso päätösesitys ambulanssirakennuksen korotuksesta

Vanhusten palveluasuminen kilpailutetaan

Essoten palveluasumisen puitesopimukseen kausi päättyy tämän vuoden lopussa, joten kuntayhtymä aloittaa sopimuksen kilpailutuksen.

Uusi kilpailutus tehdään hallituksen linjauksen mukaisesti vuosille 2018 – 2021. Kilpailutus koskee jatkossa koko Essoten alueen kunnissa sijaitsevaa ostopalvelua, tehostettua ja tavallista palveluasumista. Tarjousasiakirja julkaistaan kesäkuussa.

Lue lisää kilpailutuksesta

Lue koko esityslista täältä

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Johtaja, Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke, Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Niina Kaukonen
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja
Essote
niina.kaukonen [at] essote.fi
044 794 4003