Sähköinen puolesta-asiointi laajenee asteittain Etelä-Savon alueellisissa sote-asiointipalveluissa. PUOLA-hankkeessa kehitetään sähköistä puolesta-asiointia ja mallinnetaan alueellisen sähköisen asiointipalvelun ja Kanta-palvelujen välistä tietojen hyödyntämistä.

Aiemmin Hyvis.fi-asiointipalvelussa hoidetut puolesta-asioinnin sitoumukset korvataan lokakuusta 2016 alkaen tarkistamalla asioinnin oikeus automaattisesti Suomi.fi-asiointivaltuudet-palvelusta. Ensimmäisenä valtuutustietoa käytetään suun terveydenhuollon ajanvarauksessa.

Erityisesti pikkulasten vanhempien asiointi helpottuu, kun he varaavat aikaa lapsilleen Hyvis.fi palvelussa esimerkiksi neuvolaan tai suun terveydenhuoltoon. Myöhemmin myös esimerkiksi ikäihmisten puolesta asioivien ja omaishoitajien sähköinen asiointi mahdollistuu, kun täysi-ikäinen voi valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan.

– Puolesta-asiointi helpottuu huomattavasti, kun se onnistuu paikasta ja ajasta riippumattomasti. Mahdollisuutta on toivottu paljon lapsiperheissä, joissa muutenkin halutaan asioida esimerkiksi iltaisin, kun lapset ovat jo nukkumassa, kertoo projektipäällikkö Virva Hartonen.

Hankkeen toisena tavoitteena on yksinkertaistaa Hyviksen ja Omakanta-palvelun välistä kirjautumista siten, että Hyviksestä asiakas pääsee siirtymään myös Omakantaan ilman uutta tunnistautumista. Lisäksi selvitetään, voidaanko Omakannassa olevia terveys- ja reseptitietoja hyödyntää myös Hyvis-asiointipalvelussa. Hanke yhdistää sote-palvelujen asiointitiedot sekä terveys- ja reseptitiedot asiakkaan saataville.

– Asiointi helpottuu ja nopeutuu, kun tiedot ovat käytössä yhdellä kirjautumisella, linjaa Hartonen.

PUOLA-hankkeessa pilotoidaan toiminnallisesti kansallisiin määrityksiin perustuvia rekisteri- ja valtakirjapohjaisia puolesta-asioinnin ratkaisuja. Lisäksi mallinnetaan Kanta-palvelujen ja alueellisen sähköisen asiointipalvelun välistä tiedon siirtymistä ja käyttöä.

Hanketta hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Hanke alkoi 1.3.2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Yhteistyökumppaneita ovat Hyvis-ICT Oy, THL, Kansallinen Palveluarkkitehtuuriohjelma, Kelan Kanta-palvelut, sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueen julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta.

Kehitettävät ratkaisut voidaan ottaa käyttöön kaikilla Hyvis-asiointipalveluja käyttävillä alueilla, jolloin niistä hyötyy yli miljoona suomalaista. Kansalliset määrittelyt tukevat alueellista kehittämistä, ja hankkeessa tehtävä kehittämis työ tuo puolestaan kokemuksia ja tukea kansallisten palvelujen toteutukseen.
Lisätietoja

Virva Hartonen
Projektipäällikkö
Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
044 351 2700
Virva.Hartonen@esshp.fi