Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on myöntänyt yhdessä La Carita -säätiön kanssa tunnustuspalkinnon hyvästä hoitotyöstä Essoten Saimaanharjun palvelukeskukselle Mikkelissä.

La Carita -säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Valtakunnallisesti SuPer myönsi kolme tunnustuspalkintoa keskiviikkoisessa ammattipäivässään, joka pidettiin etäyhteyksin. Palkinnon saivat myös Tupahoiva Sastamalasta ja Kymsoten Eskolakodin Kotva.

Yhteensä 40 lyhyt- ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen paikkaa käsittävä Saimaanharjun palvelukeskus on kehittänyt toimintaansa luovasti kokeillen. Hoivaa ja huolenpitoa toteutetaan moniammatillisella ja -kulttuurisella työyhteisöllä. Sosiaali- ja terveysalan osaajien lisäksi säännöllisenä osana toimintaa ovat myös avustavat työntekijät, vapaaehtoistoimijat ja eri alojen opiskelijat.

– Meillä on vahva yhteistyöverkosto, jossa ovat mukana myös asukkaiden läheiset. Toimimme tiiviisti myös oppilaitosten ja naapurissa sijaitsevan päiväkodin kanssa. Nämä ovat edellytyksiä sille, että pystymme tuottamaan asiakkaillemme monialaista, virkistyksellistä, yksilöllistä ja voimavaralähtöistä arkea, Saimaanharjun esimies Tiina Väisänen kertoo.

Osallistamisessa mukana niin asiakkaat kuin henkilökunta

Saimaanharjun asukkaille on tarjolla päivittäin toiminta- ja ajattelukykyä tukevia aktiviteetteja. Jumppaa, liikuntaa, sana-arvoituksia, ristisanatehtäviä, askartelua, lauluhetkiä ja vierailuja. Turvallisen pihapiirin hyötykasveista huolehditaan yhdessä työntekijöiden ja asukkaiden kanssa. Kunkin asukkaan omille elämäntavoille, harrastuksille ja vakaumukselle annetaan tilaa.

Osallisuus on tärkeässä asemassa Saimaanharjun toiminnassa. Ajankohtaiset teemat, pohdinnat ja toiveet käydään läpi kuukausittain asiakasraadeissa.

Saimaanharju on osallistunut hoitotyön kehittämiseen myös valtakunnallisesti pilottiyksikkönä muun muassa tuottamalla tietoa hoitoisuusmittariston käytöstä. Eri prosesseja on avattu kirjallisin toimintamallein.

La Carita -säätiön 2000 euron tunnustuspalkinto on suunnattu henkilöstön hyvinvointiin. Työhyvinvointia tuetaan Saimaanharjussa eri tavoin ja ammattilaisten omat vastuualueet, kiinnostuksen kohteet ja erityisosaaminen otetaan huomioon myös työvuorosuunnittelussa. Samalla kehittyy koko vanhustyön profiili:

– Olen vakuuttunut siitä, että osallistamalla henkilöstöä vahvuuksien mukaan ja mahdollistamalla aito eri osapuolten välinen vuorovaikutus saavutetaan yhteistä hyvää. Vanhustyö on oikeasti mukavaa ja antoisaa, ja sitä voidaan toteuttaa monella eri tavalla, Väisänen muistuttaa.


La Carita -säätiö on palkinnut yhteistyössä SuPerin kanssa laadukasta ikääntyvien hoitoa tuottavia työyhteisöjä jo vuodesta 2002. SuPerissa on 90 000 jäsentä, joka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.