Etelä-Savon maakuntauudistuksen talousjohtaja, KTM, EMBA Sami Sipilä on valittu Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän muutosjohtajaksi ajalle 11.3.2019 -31.12.2020. Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelaisen mukaan muutosjohtajan tehtävänä on ohjata Essoten peruspalvelujen laskennan, tuotteistamisen ja raportoinnin kehittämistä sekä toiminnan seurantaa kuntalaskutusta varten.

Muutosjohtaja osallistuu Essoten talouden suunnitteluun ja johtamiseen taloustavoitteiden saavuttamiseksi sekä talous- ja muutosohjelman toteuttamiseen. Hän myös ohjaa ja tukee valmistelua merkittävissä kehittämis- ja muutosprosesseissa sekä -hankkeissa. Kuntayhtymässä on alkamassa muun muassa suuri asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto ja suuret rakennushankkeet ja muutosprosessit jatkuvat.

Muutosjohtaja toimii myös vaativissa valmistelutehtävissä maakunta- ja sote-uudistuksen Etelä-Savon valmistelu- ja toimeenpano-organisaatiossa.

Muutosjohtajan virkaa haki kaikkiaan kolme kelpoisuusehdot täyttävää henkilöä.

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677