Äkillisiä selkävaivoja potevat alkavat päästä maanantaista 4.9. lähtien nykyistä suorempaan fysioterapeuttien vastaanotoille Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Essote). Fysioterapeuttien suoravastaanotoille asiakkaat tulevat sairaanhoitajan tekemän arvion pohjalta, eikä lääkärissä käyntiä aina tarvita.

Fysioterapeuttien suoravastaanotolle asiakas voi varata ajan ottamalla yhteyttä oman hyvinvointiaseman ajanvaraukseen, Ensineuvoon tai koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon.

Suoravastaanotto on ollut käytössä Essoten alueen joissakin kunnissa jo muutaman vuoden ajan. Essoten kuntoutuspalvelut laajentavat nyt fysioterapeuttien suoravastaanotot kaikille kuntayhtymän paikkakunnille.

– Suoravastaanotolle voi hakeutua, jos on akuutteja ja äkillisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja -oireita. Suoravastaanoton fysioterapeuteilla on oikeus kirjoittaa sairauslomaa sekä ohjata asiakasta kipulääkkeiden käytössä. Jos oireita on pidemmältä ajalta, potilaat ohjataan lääkärille, kertoo Essoten kuntoutuspalvelujen johtaja Riikka Juhakoski.

Jatkossa fysioterapeuttien suoravastaanotot laajenevat selkävaivaisista muihin tuki- ja -liikuntaelinten vaivojen arviontiin. Fysioterapeutit tarvitsevat suoravastaanottotyöhön valmistavan ammatillisen täydennyskoulutuksen. Essoten alueella on nyt 11 fysioterapeuttia, jotka ovat saneet tämän koulutuksen. Tällä hetkellä suurin osa terapeuteista on saanut koulutuksen selkäpotilaiden arvioon ja vain osa on saanut laajan koulutuksen, joka mahdollistaa laajemmin tuki- ja liikuntaelin potilaiden arvion.

Fysioterapeutti Sirpa Rikama tutkii selkäpotilasta.

– Kuntoutuspalvelujen tavoitteena on kouluttaa kaikki suoravastaanottoa tekevät fysioterapeutin laajaan osaamiseen ensi vuoden aikana. Toiminnasta saadut kokemukset ovat olleet hyviä ja palaute potilailta on ollut erittäin hyvä, terapiapalvelujen esimies Petri Laitinen kertoo.

Suoravastaanoton tavoitteena on nopeuttaa asiakkaan kuntoutumisen käynnistymistä, parantaa asiakkaan itsehoidon valmiuksia ja vähentää sairauslomia nopealla hoitoon pääsyllä. Toimintamalli vapauttaa lääkärin työpanosta muuhun vastaanottotoimintaan, parantaa terveydenhuollon kustannustehokkuutta ja sen odotetaan vähentävän myös lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon.

 

Lisätietoja

Riikka Juhakoski
Kuntoutuspalvelujen johtaja, Essote
riikka.juhakoski [at] essote.fi
044 351 9661

Petri Laitinen
Terapiapalvelujen esimies
Kuntoutuspalvelut, Essote
petri.laitinen [at] essote.fi
040 359 7078