Essoten sosiaalihuollon rekisterit muuttuvat. Sosiaalihuollossa käsiteltävät henkilötiedot ovat muodostaneet kaksi erillistä henkilörekisteriä, sosiaalihuollon ilmoitusrekisterin ja sosiaalihuollon asiakasrekisterin.

Uuden, 1.11.2021 voimaan tulevan asiakastietolain (784/2021) yhteydessä muutettiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalakia siten, että edellä mainitut kaksi henkilörekisteriä yhdistyvät yhdeksi sosiaalihuollon asiakasrekisteriksi 1.11.2021 lukien.

Muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia rekisteröityjen asemaan tai henkilökunnan käyttöoikeuksiin rekistereissä.

Lisätietoja rekistereistä ja henkilötietojen käsittelystä löytyy Essoten nettisivuilta kohdassa:
Asiakkaalle > Asiakkaan oikeudet ja tiedot > Rekisteröidyn informointi

Lisätietoja

Markus Hämäläinen
Tietosuojavastaava
sähköposti tietosuojavastaava@essote.fi
puhelin 015 3511 (vaihde)