Aikuissosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityön asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä Essotelta saamiinsa palveluihin. Tämä paljastuu ISO SOS – Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä -hankeen tekemässä kyselyssä.

– Kyselyyn vastattujen väittämien keskiarvo on 4,2, kun korkein mahdollinen lukema oli viisi. Parhaimmat arvosanat saivat asiallinen kohtelu, kuulluksi tuleminen ja asiakkaan mielipiteen huomioiminen. Asiallisen kohtelun lukema oli 4,6, mitä voi pitää todella korkeana lukuna, kertoo kyselyn toteuttanut ISO SOS -hankkeen hanketyöntekijä Satu Marja Tanttu.

Alle keskiarvon jäivät tavoitettavuus, vastaanottoajan saaminen ja tieto siitä, millaista apua sosiaalityöstä voi saada, mutta näissäkin arvosana oli 4. Selvästi alemmaksi jäävät kokemus kunnan palvelujen riittävyydestä ja halukkuus toimia kehittäjäasiakkaana.

– Vastaajien joukossa oli myös heitä, joille asiointikokemus on ollut aivan päinvastainen. He ovat arvioineet sen asteikolla 1-2, eli ovat täysin tai osittain erimieltä siitä, että he olisivat tulleet kohdatuksi ja saaneet apua sosiaalityöstä. Näiltä kokemuksia emme voi ohittaa, Tanttu kertoo.

Kyselyyn vastanneista suurimalla osalla oli pidempiaikainen, säännöllinen asiakkuus sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan. Aikuissosiaalityön asiakaskunnassa on myös tilapäistä apua ja ohjausta hakevia henkilöitä.

Aikuisten sosiaalityön asiakkaiden elämässä arjen hallinnan, terveydentilan, osallisuuden ja työelämän haasteet ovat tyypillisiä ja nivoutuvat toisiinsa. Työskentely heidän kanssaan on suunnitelmallista ja muotoutuu asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Aikuissosiaalityön palveluja ovat mm. yksilötapaamiset, ryhmätoiminnot, tuki työllistymiseen liittyvissä asioissa, päihdekuntoutus ja taloudenhallinnan ohjaus.

Kyselyyn vastasi sata Essoten asiakasta, joista aikuissosiaalityön asiakkaina oli 54 henkilöä ja 41 mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityön asiakkaana. Viisi vastaajaa ei maininnut, minkä asiakkaana he olivat.

– Vastauksista saa osviittaa siitä, millä tasolla aikuissosiaalityö ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen sosiaalityö Essoten alueella ovat. Joistain kunnista tuli vain muutama vastaus, joten yksittäisten pienten kuntien tasolle kyselyn tuloksia ei voi yleistää, Tanttu sanoo.

Lisätietoja

Satu Marja Tanttu
Hanketyöntekijä, YTL sosiaalityö
Essote
ISO SOS – Osallistuvat asiakkaat ja vaikuttavat kokeilut sosiaalityössä
satu.marja.tanttu [at] essote.fi
040 359 7992