Mikkelin keskussairaalan vanhojen osien peruskorjausten hankesuunnitelma eteni Essoten hallituksessa (19.8.) valtuuston käsittelyyn. Peruskorjaukset ovat tulossa vanhana lääninsairaalana tai sotasairaalana tunnettuun E-osaan Porrassalmenkadun varressa ja sen viereiseen  D-osaan.

E- ja D-osien peruskorjaus liittyy aikataulun osalta kiinteästi 1980-luvulla rakennetun O-rakennusosan peruskorjaukseen. O-osalla sijaitsee sairaalan toiminnan kannalta kriittiset yksiköt, Islabin laboratorio ja isot vuodeosastot.

Islabin näytteenoton, analysoinnin ja mikrobiologian sekä lähes 90 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osastopaikan on oltava toiminnassa keskeytyksettä peruskorjauksen ajan, mikä edellyttää mittavia väistöjä.

– Laboratorion ja mikrobiologian tilojen rakentaminen suoraan uusiin tiloihin D- ja E-osiin on taloudellisin ratkaisu. Asiakkaiden kannalta laboratorion siirtyminen Porrassalmenkadun varteen katutasoon ja saman tasoon Sairaalaparkin tuloreitin kanssa on varmasti tervetullut uudistus, arvioi Essoten tila- ja tukipalvelujohtaja Veli Matti Thure.

Islabin sijoittamista uudisrakennukseen ja lähellä oleviin vuokratiloihin on myös tutkittu, mutta ei ole löytynyt tilaa, mikä olisi logistisesti toimiva sairaalan työprosessien ja asiakkaiden helpon saavutettavuuden kannalta.

– O-talon osastot saadaan puolestaan sijoitettua väistöön korkeaan valkeaan A-osaan E- ja D-osien peruskorjauksen jälkeen. Nykyisin A:ssa sijaitsevat muun muassa Kyyhkylästä tulleet lähikuntoutuksen ja neurologisen ja ortopedisen vaativan kuntoutuksen osastot. Vanhan korjaus on jälleen mutkikas palapeli, kertoo kehittämisjohtaja Pirjo Syväoja.

E- ja D-osien peruskorjauksen kustannusarvio on noin 14 miljoonaa euroa ja O-osan peruskorjauksen kustannusarvio noin 12,7 miljoonaa euroa. Suojeluvelvoitteen vuoksi E-rakennus on jäämässä pysyvästi Essoten ja tulevan hyvinvointialueen käyttöön.

Lue lisää

Tietojärjestelmähanke Aster lähti valtuuston käsittelyyn

Neljän sairaanhoitopiirin ja sote-kuntayhtymän Aster-hanke eteni Essoten hallituksesta kuntayhtymän valtuustoon. Kuntayhtymät ovat suunnitelleet ja ottavat jatkossa yhteistyöllä myös käyttöön uutta asiakas- ja potilastietojärjestelmää.

Hajanaisten ja vanhentuneiden tietojärjestelmien uusiminen ja sitä myötä nykyistä parempi tiedon kulku ja käytettävyys on keskeinen osa muun muassa nykyistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Mikäli kaikki tilaajaorganisaatiot tekevät hankkeen etenemisestä myönteisen päätöksen, Aster jatkuu vuoteen 2026 – 2027 saakka.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on tulevaisuudessa pystyttävä toimimaan yhä tiiviimmin yhdessä sekä asiakkaan että toistensa kanssa asiakkaan parhaaksi.

– Järjestelmät on uudistettava jossain vaiheessa, koska tieto tulee olemaan nykyistäkin tärkeämpi osa sote-palvelujen kehittämistä ja nykyiset järjestelmä ovat tulleet tiensä päähän. Jos jokainen hyvinvointialue uudistaa ne erikseen, se tulee kalliimmaksi kuin yhteistyö. Lisäksi tästä avautuu aivan uusia mahdollisuuksia yhteisen ohjelmiston valinneiden organisaatioiden kesken, kertoo Aster Etelä-Savon hankejohtaja Antti Mäkelä.

Yhteisten tietojärjestelmän hankkivat organisaatiot ovat Essoten lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Siun Sote Pohjois-Karjalassa. Jatkossa järjestelmä tulee näiden seutujen hyvinvointialueiden käyttöön ja tämä on huomioitu alusta lähtien muun muassa koko Etelä-Savon kannalta.

– Saamme tässä käyttöömme parasta osaamista neljältä alueelta. Hanke tavoittelee asiakkaille muun muassa palvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden parantamista. Se turvaa myös ammattitaitoisen työvoiman saantia. Ammattilaiset, potilaat ja muut asiakkaat hyötyvät, Mäkelä iloitsee.

Hanketta on valmisteltu usean vuoden ajan. Kuntasektorin yhteishankinta yhtiö KL-Kuntahankinnat Oy kilpailutti hankinnan vuosina 2017-2020. Järjestelmän käyttöönottoakin on suunniteltu viimeisen vuoden ajan Cerner Ireland Limitedin kanssa. Cerner on yksi maailman suurimmista asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittäjistä.

Essotessa ohjelmiston käyttöönotto on kevättalvella 2026.

Hankkeen hinta on herättänyt keskustelua. Kymmenen vuoden kokonaishinta kaikille organisaatioille on noin 349 miljoonaan euroa. Tästä Essoten osuus on noin 14,7 prosenttia eli noin 50,3 miljoonaa euroa.

Lisäksi hankkeesta koituu myös Essotelle omia kuluja, joten loppusummaksi kuntayhtymälle arvioidaan kertyvän noin 67 miljoonaa euroa.

Alkuperäisissä laskelmissa hinnaksi oli merkitty noin 276,5 miljoonaa euroa.

– Alun perin ajateltiin, että kukin organisaatio huolehtisi käyttöpalveluista eli tässä tapauksessa teknisestä ylläpidosta. Nyt nämä toiminnot menevät Cernerille ja kulut on otettu laskelmiin. Vastaavasti näitä kuluja vähenee tietysti esimerkiksi Essoten puolella jonkin verran, Mäkelä arvioi.

Neljän tilaajaorganisaatioin tiiviin yhteistyön avulla järjestelmän investointiin on arvioitu maksavan itsensä vuoden 2029 aikana. Verrattuna nykyjärjestelmiin hyötyjä on arvioitu kertyvän kymmeniä miljoonia euroja, kun Aster on otettu kaikkialla käyttöön.

Essoten valtuuston käsittelyssä asia on 26.8.

Lue lisää Asterista täältä

Lue Asterista usein esitetyt kysymykset täältä

Lue lisää

Palkkojen harmonisointi etenee

Essoten perustamisen yhteydessä on sovittu, että palkat harmonisoidaan koko kuntayhtymässä. Essote on jatkanut palkkaharmonisointia vuonna 2021 ja tähän mennessä kuluvana vuonna harmonisointiin on käytetty 2,9 miljoonaa euroa.

– Talousarvion puitteissa on vielä mahdollista toteuttaa uutta palkkaharmonisointia ilman erillisen lisämäärärahan hakemista valtuustolta. Jatkamme harmonisointia 1.8. alkaen ja sen kustannus loppuvuodeksi on noin 1,6 miljoonaa euroa, kertoo hallinto- ja henkilöstöjohtaja Pasi Marjakangas.

Hallitus merkitsi harmonisoinnin tilanteen tiedoksi.

Lue lisää

Fujitsu jatkaa Essoten perustietotekniikan palvelujen toimittajana

Essoten hallitus valitsi Fujitsu Finland Oy:n kuntayhtymän perustietotekniikkapalvelujen toimittajaksi vuoden 2022 alusta lähtien neljän vuoden sopimuskaudeksi. Yhtiö järjestää samat palvelut Essotelle nykyisin.

Kilpailutus toteutettiin yhteistyössä Itä-Savon sote-kuntayhtymä Sosterin kanssa.

Fujitsun tarjous osoittautui tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 24 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana. Tarjouksen jätti kaikkiaan kolme yhtiötä.

Tarjouspyynnöllä kilpailutettiin kaikkien essotelaisten tarvitsemat seuraavat perustietotekniikkapalvelut:

– työasemapalvelut (työasemien hallinta, asennus, huolto, lähi- ja käyttötuki)
– viestintäpalvelut (muun muassa sähköposti ja Teams)
– infrapalvelut (esimerkiksi palomuurit)
– käyttöpalvelut (palvelimet, levyjärjestelmät, varmistuspalvelut)
– alustapalvelut (työasemien ja sovellusten virtualisointi sekä kuormantasaus).

Palvelukokonaisuuteen sisältyy osana myös palvelunhallinta.

Lue lisää

Katso koko esityslista täältä

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Antti Mäkelä
Hankejohtaja
Essote/Aster Etelä-Savo
antti.makela [at] essote.fi
040 359 6734

Merja Ikäheimonen (ict-hankinnat)
Tietohallintojohtaja
merja.ikaheimonen [at] essote.fi
044 351 2513

Veli Matti Thure (peruskorjaukset)
Tila- ja tukipalvelujohtaja
velimatti.thure [at] essote.fi
044 351 9658

Pirjo Syväoja (peruskorjaukset)
Kehittämisjohtaja
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Pasi Marjakangas (palkkaharmonisointi)
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601