Sosiaali- ja terveyspalvelujen matkoja järjestävä keskus aloittaa Essoten alueella 1.1.2020 lähtien. Sansia Oy:n matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) kautta sote-matkat järjestyvät vuosittain yli 2000 henkilölle.

Keskuksen piiriin kuuluvat Essotelta kaikki sote-palvelunsa hankkivat Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala. Ainoastaan Juva jättäytyi keskuksen ulkopuolelle.  Mukaan lähti myös Pieksämäki, jolle Essote tuottaa ainoastaan erikoissairaanhoidon palvelut.

Essoten myöntämät matkat tilataan jatkossa Mikkelin alueella tutusta Kyytineuvon numerosta 015 194 6000, joka siis laajenee käyttöön liki koko kuntayhtymän alueelle. Kyytineuvo poistuu terminä ja jatkossa matkatilausten välittäjänä on 24/7 päivystävä matkojenyhdistelykeskus. MYKistä voi tilata matkoja myös sähköpostilla ja tekstiviesteillä, jos muu tilaamistapa ei ole tilaajalle ole mahdollinen.

Essoten myöntämiä asiointi-, virkistys-, työ-, opiskelumatkoja käyttävät pääasiassa ikäihmiset ja vammaiset.  MYKin kautta tilataan jatkossa myös veteraanien ja sotainvalidien matkat.

– Palvelutarpeen arviointi ja asiakaspäätökset matkaoikeuksista tehdään edelleen Essoten vanhus-ja vammaispalveluissa. Uusissa käytännöissä on varmasti aluksi kaikilla opeteltavaa, mutta ketään ei jätetä matkatta. Pystymme nyt uusien asiakasprofiilien johdosta entistä paremmin huomiomaan asiakkaiden yksilölliset tarpeet, arvioi päivä- ja työtoiminnan esimies Arja Brotkin Essoten vanhus- vammaispalveluista.

Asiakkaille MYK tuo useita helpotuksia. Jatkossa asiakas ei tarvitse tikettikortteja kuljetuksissa. Matkojen yhdistämiskeskus ohjaa asiakkaista oikeisiin hänelle soveltuviin kuljetuksiin. Asiakkaan tarvitsee vain tarvittaessa todistaa henkilöllisyytensä taksissa.

Essote ostaa MYKin palvelut Sansia Oy:ltä ja yhtiö hoitaa kuljetusyritysten kilpailutukset. Yhtiön palvelukseen siirtyvät Mikkelin kaupungin Kyytineuvossa matkoja välittäneet matkasihteerit.  Matkojen välitys tapahtuu edelleen Mikkelistä.

MYK tuottaa säästöjä

Sansia Oy on vuonna 2011 perustettu julkisomisteinen palveluyhtiö, joka tunnettiin 2018 puoliväliin saakka IS-Hankinnan nimellä. Sansia Oy:n taustalla on runsaasti erityisesti Pohjois-Savon julkisia toimijoita: kuntia, sairaanhoitopiiri, seurakuntia ja julkisia yhtiöitä. Pohjois-Savon matkojenyhdistelykeskus (MYK) siirtyi toukokuussa 2018 Kuopion kaupungilta osaksi Sansiaa.

– Pohjois-Savon MYKillä on kokemusta matkojen yhdistelemistä vuodesta 1998 lähtien. Tavoittelemme MYKin kautta luonnollisesti myös säästöjä, kertoo muutosta valmistellut Essoten logistiikkapäällikkö Markku Pulkkinen.

Pelkästään sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisiinkuljetuksiin kuluu Essotessa kaikkiaan noin 2,26 miljoonaa euroa ja vuosittainen kasvu kustannuksissa on ollut kymmen prosentin luokkaa. Matkoja yhdistelemällä säästöjä syntyy useamman matkustajan yhteisistä matkoista, tyhjillään kulkevien kuljetusten vähenemisestä ja Essoten sisäisten prosessien järkevöitymisestä.

Tähän asti Essoten alueella matkoja on järjestetty seitsemällä eri mallilla. Valvonta ja asiantarkastus ovat olleet manuaalityötä ja vieneet paljon työaikaa Essoten sisällä.  Nyt saadaan esimerkiksi varsinaiseen asiakastyöhön lisää resurssia myös tätä kautta.

Yhtenäiset käytännöt vähentävät työtä ja raporttien avulla voidaan mahdollisiin ongelmiin puuttua. Laskutus muuttuu aiempaa tarkemmaksi.

– Kiitän Essoten jäsenkuntia tähän mukaan lähtemisestä. Keskuksen ansiosta voimme yhtenäistää käytäntöjämme liki koko alueella, automatisoida laskutusta ja monin tavoin järkevöittää toimintojamme. Kilpailutukset poistuvat työlistaltamme Sansialle. Säästämme useamman henkilön työpanoksen muuhun toimintaan, kiittelee kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.
Lisätietoja

 

Markku Pulkkinen
Logistiikkapäällikkö
Essote
markku.pulkkinen [at] essote.fi
040 359 6739

 

Arja Brotkin
Päivä- ja työtoiminnan esimies
Vanhus- ja vammaispalvelut
Essote
arja.brotkin [at] essote.fi
040 129 4869