Maakunnan sote-valmistelu on edennyt pitkälle. Etelä-Savon maakuntauudistuksen sote-ryhmä kävi Savonlinnassa läpi (15.2.) laajasti paikallisen valmistelun tilannetta ja teki huomioita myös uudistuksen valtakunnallisesta etenemisestä.

Sote-työryhmän aikatauluksi kirjattiin, että esivalmistelun tulee olla valmis toukokuun 2017 loppuun mennessä. Väliaikaishallinto alkaa 1.7.2017, jolloin tältäkin työryhmältä täytyy olla valmiita esityksiä.

Kokouksen puheenjohtaja, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen muistutti, että hyvä pohjustus helpottaa lopullista päätöksentekoa vuoden 2018 aikana.

Mäkinen raportoi maakuntauudistuksen ohjausryhmän kokouksesta, joka pidettiin Pieksämäen Naarajärvellä edellisellä viikolla (9.2.). Kokouksesta julkistettiin laajaa julkisuutta kerännyt tiedote keskussairaaloiden yhteistyön tiivistymisestä. Ohjausryhmä kiitteli yhteistyön etenemistä.

Maakunnan sote-ryhmä kokousti Savonlinnan keskussairaalassa.

Mäkinen kertoi myös maakunnan tulevasta sote-rahoituksesta. Etelä-Savon rahoitustilanne on viimeisten uutisten mukaan aiempaa parempi. Mäkinen piti uutisia myönteisenä, mutta huomautti kuitenkin rahoitustarpeen suuresta kasvusta Etelä-Savossa varsinkin vuoden 2023 jälkeen.

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektipäällikkö Maija Korhonen raportoi Tulevaisuuden palveluohjaus Etelä-Savossa -työpajasta(30.1.). Tavoitteena on tuottaa toimijoiden yhteistyönä entistäkin parempaa palvelunohjausta asiakkaille: luoda erilaiset palvelut erilaisille asiakkaille, kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä, opettaa toimijat tuntemaan toistensa palvelut ja hyödyntää digitaalisuutta nykyistä paremmin.

Maakuntauudistuksen yhteydessä oli ollut ja on tulossa lukuisia muita tapaamisia, joita keskustelussa sivuttiin. Merkittävin näistä on maakuntauudistuksen muutosjohtaja Pauli Harjun ja sote-muutosjohtaja Sinikka Salon maakuntakierros Savonlinnassa (28.2.). Teemana ovat Sote- ja maakuntauudistuksen viimeisimmät lakiesitykset ja lakien toimeenpanoon valmistautuminen.

Soten alatyöryhmät yhteisessä kokouksessa

Sote-valmistelun alatyöryhmien puheenjohtajat olivat juuri (13.2.) kokoontuneet Mikkelin Kyyhkylässä.

Terveyspalvelujen työryhmän keskeistä taustatyötä, NHG:n raporttia Etelä-Savon erikoissairaanhoidosta esitteli Sosterin johtaja Panu Peitsaro. Raportti muodostaa pohjan sairaaloiden tulevaisuuden toiminnan suunnittelulle.

Peitsaron mukaan yhteistyötä tiivistetään keskussairaaloiden välillä sekä tulevalla yhteistyöalueella. Tätä edellyttävät myös keväällä lausuntokierrokselle tulevat päivystysasetus, vaativan hoidon keskittämisasetus sekä ensihoitoasetus.

Alatyöryhmien kokouksesta Niina Kaukonen raportoi, että täsmennettävää löytyy vielä työryhmien rajat ylittävissä asioissa. Yhteistä tuumailua tarvitaan myös siksi, ettei tehtäisi päällekkäistä työtä. Tietotekniikan ryhmässä soten aikataulua pidettiin erittäin haasteellisena.

Keskustelussa sivuttiin lisäksi muun muassa henkilöstön asemaa muutoksessa ja pohdittiin tuottamisen ja järjestämisen suhdetta maakunnan alaisuudessa. Työryhmä totesi, että näitä asioita ratkoo lopulta maakunta ja nyt tehdään vasta esivalmistelua.

Sote-ryhmän alaisuudessa työskentelevät seuraavat alatyöryhmät: sosiaali- ja perhepalvelut, terveyspalvelut, vanhuspalvelut, vammaispalvelut, henkilöstöryhmä, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuspalvelut, palveluohjaus ja laajan palvelutarpeen arviointi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, hallinto-, talous- ja tukipalvelut : (sis. hallinto,  talous, tukipalvelut ja tilat sekä valvonta alaryhmät) sekä strategia ja kehittäminen (sis. maakuntien yhteistoiminta).

Itä-Suomen veteraaniasian neuvottelukunnat olivat lähestyneet työryhmää. Neuvottelukunnat haluavat veteraaniasiat mukaan valmisteluun ja sote-työryhmä suhtautui aloitteeseen myönteisesti.

Lisätietoja

Pentti Mäkinen
Maakuntajohtaja/Etelä-Savo
pentti.makinen [at] esavo.fi
050 500 2584