Tiistaina (15.6.) julkistettu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö sote-uudistuksesta kiinnitti Essoten johdon mukaan Etelä-Savon tulevan hyvinvointialueen asemaan monella tapaa huomiota.

– Essoten esittämät näkemykset oli noteerattu hyvin. Konkreettisia muutoksia ei vielä toki näy, koska käytännössä Etelä-Savolle keskeisimmät kysymykset ratkaistaan tulevaisuudessa: valtion talousarvioiden ja terveydenhuoltolain muutosten yhteydessä. Valiokunnan mietintö antaa hyvän selkänojan edistää tavoitteitamme jatkossa, arvioi Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk).

Työ hyvinvointialueen rakentamiseksi alkaa pian uudella vaihteella.

– Olemme Etelä-Savossa valmiita viemään sote-uudistusta nopeassa tahdissa eteenpäin. Väliaikainen toimielin tullaan asettamaan lähiviikkoina. Intoa ja iloa tämä herättää, sillä hyvinvointialue tarjoaa aivan uusia mahdollisuuksia, sanoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Valiokunta tunnistaa mietinnössään Etelä-Savon kahden keskussairaalan ylläpidosta johtuvat kustannukset, mutta rahoituksen lisäystä olosuhdetekijänä ei ole vielä noteerattu. Hyvinvointialueen rahoituksessa Essoten johto näkeekin vielä suuria haasteita.

– Työnjaon uudistamisen kautta saamme varmasti jonkin verran kustannushyötyjä. Mietinnössä ei kuitenkaan vielä ollut oivallettu, että rahoituspohja ei nykytietojen valossa perustu riittävästi tarvetekijöihin vaan alkuperäisiä esityksiä enemmän väkilukuun. Meillä väestö vähenee, mutta asiakasmäärät ikääntymisen johdosta kasvavat. Rahoituspohjassa on siis iso aukko ja sen suhteen saamme tehdä edunvalvontaa vielä paljon, sanoo Kortelainen.

Valiokuntien käsittelyvaiheessa Essoten yksi keskeisimmistä tavoitteista oli saada Mikkelin keskussairaalalle laajan ympärivuorokautisesti päivystävän sairaalan asema. Viisi sote-yhtymää ja sairaanhoitopiriä vetosi valiokuntaan, että laajan päivystyksen sairaalan mahdollisuus tulisi myös niille.

Nykyisin sairaaloiden päivystyksistä säädetään terveydenhuoltolain 50 §:ssä, erityisesti 7. momentissa, jossa säädetään kolmesta kiireellisen hoidon päivystyksen tasosta.  Sote-valiokunta katsoi nyt, että kun järjestämisvastuu siirtyy suuremmille hyvinvointialueille, näin yksityiskohtaisesti määritelty eri laajuisten ja tasoisten päivystysten säätely ei ole enää tarpeellista.

Sairaalat ovat nykyisin voineet itse määrittää päivystyksen laajemmaksi kuin laki velvoittaa ja näin on tehty myös Essotessa.

– Laajan ympärivuorokautisen päivystävän sairaalan status on meille erityisesti rekrytointikysymys. Käytännössä Mikkelin keskussairaala on jo tuon tason sairaala, mutta asema puuttuu. Valiokunnan lausumilla pitää olla painoa, kun terveydenhuoltolakia uudistetaan: joko tästä jaottelusta luovutaan tai sitten mahdollisuus annetaan kaikille hyvinvointialueille, tähdentää Kortelainen.

Lue lisää Etelä-Savon sote-uudistuksesta täältä.

Lisätietoja

Aira Kietäväinen
Hallituksen puheenjohtaja
Essote
aira.a.kietavainen [at] gmail.com
050 349 1353

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677