Pöydällä taskulaskin ja euron seteleitä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat neuvotelleet sopimuksen Essoten KVTES:n ja SOTE-sopimuksen piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen harmonisoinnista.

Neuvottelut aloitettiin syksyllä 2020 ja sovintosopimus saavutettiin lokakuussa 2022. Osapuolien hyväksymän sopimuksen tuloksena perusteettomia palkkaeroja tasataan sovinnollisesti palkkaharmonisoinnilla.

Harmonisointi toteutetaan vuoden 2022 aikana ja sen piiriin kuuluu noin 4300 Essoten työntekijää, joista noin 500 ei enää ole Essoten palveluksessa. Työntekijöiden palkat yhdenmukaistetaan korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin vuoden 2020 lokakuun alusta alkaen vuoden 2022 loppuun asti. Sovintosopimuksen piiriin kuuluvat takautuvat palkat ovat arviolta yhteensä noin 21,5 miljoonaa euroa.

Toimintaohjeet poistuneille työntekijöille

Suorittaakseen harmonisoinnissa sovitut takautuvat palkkatulot, Essote tarvitsee kaikilta palveluksessaan 1.10.2020 alkaen työskennelleiltä ajantasaisen pankkitilitiedon sekä verokortin.

Harmonisoinnista aiheutuvien takautuvien palkkatulojen maksupäiviä ovat 2. ja 30. joulukuuta.

Työntekijän tulee toimittaa pankkitilitieto ja verokortti 23.11.2022 mennessä sähköpostitse: harmonisointi@essote.fi
Sähköpostissa tulee ilmoittaa työntekijän koko nimi, pankkitilitieto ja liitetiedostona verokortti.

Mikäli verokorttia ei toimita 23.11. mennessä, Essote suorittaa takautuvan palkkakorvauksen 60 prosentin ennakonpidätyksellä. Mikäli verokortin toimittaa 15.12. mennessä, Essote korjaa veron määrää 30.12.2022 maksupäivälle.

Palkkakorvauksen arviointi ja verokortti

Takautuva palkkakorvaus voi aiheuttaa tarvetta verokortin tulorajan päivittämiseen. Palkkaharmonisoinnin laajuudesta johtuen Essotesta ei voida etukäteen laskea tai ilmoittaa tarkkaa takautuvaa palkkakorvausta, vaan se tulee itse arvioida verokorttia varten palkkatietojen perusteella.

Arvioidakseen takautuvan palkkakorvauksen suuruutta työntekijän tulee verrata jo saamaansa palkan suuruutta 1.10.2020 alkaen ja sovintosopimuksessa ilmoitettua työtehtävän palkkahinnoittelun ja TVA-tason tehtäväkohtaista korkeinta palkkaa kuukausitasolla. Tarvittavat palkkaliitteet löytyvät tiedotteen lopusta.

Uuden verokortin voi laskea verottajan verkkopalvelussa www.vero.fi, josta uuden verokortin saa heti pdf-muodossa.

Palkkahinnoitteluluokat:

01ASI040
01TOI060
01ICT040
01ICT060
01HOI020
01HOI030
01HOI040
02FAR hinnoittelut
02PER010
02SOS030
02SOS04A
02SOS050
02SOS06A
06RUO hinnoittelut

Palkkahinnoitteluluokat tehtävänimikkeineen

Korkeimpien tehtäväkohtaisten palkkojen palkkataulukko

Hinnoittelemattomat tehtävänimikkeet ja niiden korkeimmat palkat (päivitetty 16.11.)