Talousasioiden pohdinta vei ison osan Essoten hallituksen kokouksesta (2.5.). Esityslistalla olivat muun muassa ESPER-hankkeen kustannusseuranta, silmäyksikön kilpailutus ja alkuvuoden neljännesvuosiraportti.

Talousarvioon tuli merkittävä ylitysuhka

Neljännesvuosikatsauksen ennusteen mukaan arvioitu ylitys vuoden 2019 talousarvioon verrattuna on 18,1 miljoonaa euroa ja vuo­den 2018 tilinpäätökseen verrattuna 8,1 miljoonaa euroa.

Suurimmat ylitykset verrattuna talousarvioon ovat tulossa asiakaspalvelujen ostosta (noin 11,4 M€), omaishoidon tuen palveluseteleistä (2,3 M€) sekä aineista ja tarvikkeista (3,5 M€).

Myös tuloja näyttäisi kertyvän ennustettua enemmän, noin 1,6 miljoonaa euroa.

Jä­sen­kun­tien taloudellisen kantokyvyn kannalta ylitysuhan pie­nen­tä­mi­nen edel­lyt­tää merkittäviä rakenne- ja säästötoimia. Muutokset vaativat uuden strategian valmistelua kuntayhtymälle ja Essoten hallitus päätti käynnistää strategian uudistamiseen. Rakennetoimista on viritteillä muun muassa yhteistyö Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.

– Ponnistelemme sen eteen, ettei ylityksiä synny. Puutumme menotasoon tehostamalla talous- ja muutosohjelmaa. Luonnollisesti talousarviota myös muutetaan. On selvää, että talouden tasapainottaminen on jaksotettava useammalle vuodelle. Teemme tätä työtä jo nyt koko ajan, toteaa kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Rakenne- ja sääs­tö­toi­mis­ta sekä kuntaosuuksista käydään omis­ta­ja­kun­tien kans­sa neuvottelu 14.5. Neuvottelussa esil­le tulleet ja sovitut asiat ovat hallituksen käsiteltävänä 16.5. ja esillä valtuuston ja hallituksen talousseminaarissa 23.5.

Vuoden 2019 talousarvion muutokset ja talous- ja muu­tos­oh­jel­man tiukentaminen ovat päätösasioina hallituksessa 6.6. ja val­tuus­tos­sa 13.6.

Lue lisää

ESPER-hankkeen talot valmistuvat

Mikkelin keskussairaalaa uudistavan ESPER-hankkeen hoidollisista tiloista on valmistunut tähän mennessä kuusi prosenttia (vastaanottoalueen ensimmäinen vaihe). Kuuma sairaala ja Perhetalo ovat valmistumassa toukokuussa. Tuolloin hankkeen tiloista on valmistunut noin 70 prosenttia.

Ensimmäisen Kuumaan sairaalan muuttaa 6.5. tarkkailua vaativien potilaiden päivystys, joka on osa keskussairaalan monitoimijapäivystystä. Muut muutot Perhetaloon ja Kuumaan sairaalaan tapahtuvat pääosin heinä- ja syyskuun välisenä aikana.

Hankkeen kaikkiaan 122,8 miljoonan euron talousarviosta on tähän mennessä toteutunut 67,4 miljoonaa euroa.

Viimeinen suuri vaihe, Mielen ja kuntoutuksen talo on tulossa Essoten päättävien elinten ratkaistavaksi syksyllä. Rakentaminen edellyttää myös sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupaa.

Hallitus merkitsi tiedoksi hankkeen tilanteen.

Lue lisää

Silmälääkäripalvelut kilpailutetaan

Essote suunnittelee vastaanottopalvelujen silmätautien yksikön palvelujen hankintaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta kilpailutuksella. Kuntayhtymän ja nykyisen palveluntuottajan sopimus päättyy viimeistään kilpailutusta koskevan päätöksen saadessa lainvoiman. Tavoiteajankohta sopimuskauden aloittamiselle on syksy 2019.

Kilpailutus oli hallituksen listalla, koska sen takia silmäyksikössä on pidettävä yhteistoimintamenettelyt. Neuvottelut koskevat arviolta 15 henkilöä silmäyksikössä ja niihin liittyvissä palveluissa. Hallitus valtuutti henkilöstöjohtaja Merja Vihannon ja johtavan lakimiehen Markus Hämäläisen käymään neuvottelut.

Lue lisää

Yhtiökokouksiin nimettiin hallintojohtaja

Hallitus nimesi seuraavien yhtiöiden yhtiökokouksiin edustajakasi hallintojohtaja Pasi Marjakankaan ja antoi evästystä:

Mikkelin Pesula Oy: Ohjeistuksena kokoukseen on, että yhtiön hallitukseen esitetään valittavaksi Arto Seppälä ja talousjohtaja Vesa Vestala.

Sairaalaparkki Oy: Hallitus ohjeisti esittämään yhtiökokouksessa hallitukseen valittaviksi jäseniksi Eero Ahon, Arto Seppälän, Veli Matti Thuren ja Vesa Vestalan.

UNA Oy: Ohjeistukseksi tuli, että päällekkäistä työtä ei tehtäisi muiden yhtiöiden kanssa.

 

Lue koko esityslista

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Pirjo Syväoja
Hankejohtaja
ESPER-hanke, Essote
pirjo.syvaoja [at] essote.fi
040 359 6749

Pasi Marjakangas (yhtiökokoukset)
Hallintojohtaja
Essote
pasi.marjakangas [at] essote.fi
044 351 9601

Markus Hämäläinen (silmäyksikön yt-neuvottelut)
Johtava lakimies, Essote
markus.hamalainen [at] essote.fi
040 359 7222