Kulku Mikkelin keskussairaalaan tapahtuu päivystyksen Pirttiniemenkadunpuoleisen sisäpihan kautta, missä on potilaiden arviointiteltta eli triageteltta.

Teltalla triagehoitaja tekee hoidon tarpeen arviointia 24/7 ja lisäksi potilasohjaaja neuvoo arkisin päiväaikaan potilaita sekä heidän läheisiään.

Päivystyksen asiakkaat erotetaan teltalla ensiksi muista muista.

– Kyseessä on potilaiden hoidon tarpeen arviointi. Arviomme tarvitaanko hoitoa, millaista hoitoa tarvitaan sekä millä kiireellisyydellä hoito tulee saada. Arvioinnista käytetään myös nimitystä triage. Päivystyksessä potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä ja siksi on ensiarvoisen tärkeää pystyä lajittelemaan potilaat oikein. Arviointi pohjautuu kansalliseen ohjeistukseen ja sen tekee kokenut sairaanhoitaja, kertoo päivystyksen apulaisosastohoitaja Heidi Korhonen.

Kaikilla potilailla ja asiakkailla ei ole vielä tiedossa, että kulku sairaalaan kulku tapahtuu teltan kautta.

– Teltalle tultaessa on tärkeää noudattaa opasteita ja triagehoitajan tai potilasohjaajan ohjeita. Pirttiniemenkadulta päivystykseen johtava käytävää on jaettu meno- ja paluuliikenteeseen, Korhonen kertoo.

Pirttiniemenkadulta kuljetaan vasemmanpuoleista reittiä sairaalalle.