Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on arvioinut Essoten alueen sote-palvelut. Kyseessä on ollut THL:n ja Essoten laaja, yksityiskohtainen ja yhteinen projekti.

Avainhenkilöiden haastattelujen, Essoten antamien tietojen ja kansallisten tietolähteiden pohjalta muodostettu raportti suosittelee kuntayhtymää jatkamaan uudistusten tiellä. Essoten lisäksi THL:n luupin alla ovat olleet Vaalijalan erityishuoltopiirin kuntayhtymä ja KYS-erityisvastuualueen palveluketjut.

Arvioinnissa on käyty läpi palvelutarvetta väestöprofiilin perusteella ja arvioitu Essoten kehitystoimia. Kustannuksia ja omistajakuntien rahoituskykyä on kuljetettu analyysin rinnalla.

– THL rohkaisee jatkamaan valitsemallamme uudistusten ja kumppanuuksien vahvistamisen tiellä. Raportti paljasti selkeästi, että palvelujen ja talouden suhteen valtiovallan ratkaisut tulevat olemaan keskeisiä. Talouden vertailussa pärjäsimme oikein hyvin myös THL:n uusilla entistä tarkemmilla tarvevakioitujen kustannusten luvuilla. Tuotamme palvelut taloudellisesti verrattuna maan keskiarvoon, kertoo kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen Essotesta.

Keskeisenä ratkaistavina asioina nousivat esiin luottamuksen rakentaminen Essoten ja omistajien välille sekä Vaalijalan erityishuoltopiirin aseman pohdinta.

– Molemmat ovat oikeassa. Essote tuottaa palvelut väestön suureen palvelutarpeeseen nähden tehokkaasti, sillä tarvevakioidut menot ovat maan keskitason alapuolella. Kuntien taloudellisen kantokyvyn ja rahoituksen kriisi alueella on kuitenkin hankala. Monipuolisen erikoissairaanhoidon ylläpito ja kasvavaan peruspalvelujen tarpeeseen vastaaminen haastavat koko aluetta. Yhteistä ymmärrystä ja läpinäkyvyyttä pitää kehittää, kuvailee raportin kokoamista koordinoinut THL:n ylilääkäri Sirkku Pikkujämsä.

Pikkujämsän mukaan jäsenkuntien kannalta monta kuntayhtymää (Essote, Vaalijala, KYS) on haastavaa ja vaikea hallita. Yllätykset talouteen ja sitä myötä kuntien maksuosuuksiin tulevat osin juuri ostopalveluista.

Pikkujämsä ehdottaa pohdittavaksi, pitäisikö kuntayhtymien perussopimuksia, laskutusta ja rakenteellisia vaihtoehtoja selvittää. Myös alueen yhteistä edunvalvontaa tarvitaan lisää.

– Omistajakuntien on tämä tehtävä. THL ei voi esittää, että uusikaapa perussopimuksenne. Essote taas tarvitsee kunnilta muutakin kuin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Koulujen ja varhaiskasvatuksen rooli nousi esiin useaan otteeseen. Yhteistyötä Essoten kanssa on syytä tiivistää. Asuntokannan tulee olla sellaista, että Essote voi tuoda niihin palvelujaan, Pikkujämsä luettelee kuntien mahdollisuuksia vaikuttaa sote-kustannuksiin.

THL esitteli (3.6.) raportin tulokset kuntajohdolle ja kuntayhtymän johtoryhmälle. Esittelyt Essoten hallitukselle ja valtuustolle tulevat 11.6.

– Kuntajohdon tuska on, että rahat eivät riitä vaikka tarvevakioiduissa menoissa menestyttäisiin miten hyvin tahansa. Minun viestini on, että kansallisella tasolla täytyy tehdä ratkaisuja ja katsottava, mitä palveluja kuntalaisille voidaan antaa, sanoo kaupunginjohtaja Timo Halonen.

Syvempi yhteistyö nyt tehdyn raportin tekemiseksi lähti liikkeelle siitä, että THL tekee vuosittain STM:n ohjaustoimintaa varten arvioinnit eri alueiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Vuoden 2019 raportin jälkeen kuntayhtymän edustajat neuvottelivat THL:n kanssa mahdollisuudesta jatkaa yhteistyötä arviointiraportin pohjalta kehittämisehdotusten syventämiseksi.

Lue tästä essote-thl-hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Risto Kortelainen
Kuntayhtymän johtaja
Essote
risto.kortelainen [at] essote.fi
050 522 8677

Sirkku Pikkujämsä
Ylilääkäri, THL
sirkku.pikkujamsa [at] thl.fi
029 524 7374

Timo Halonen
Kaupunginjohtaja
Mikkeli
timo.halonen [at] mikkeli.fi
040 557 8077