Essote on tähän koonnut tietoa tartuntatautipäivärahasta. Lisätietoja voi kysyä Kelalta ja Essoten terveyssosiaalityöntekijöiltä, joiden yhteystiedot ovat tuolla lopussa.

MILLOIN?

 • kun työntekijä on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

MYÖNTÄMISPERUSTEET

 • Kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän olemaan poissa töistä
 • Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän karanteeniin tai eristettäväksi.
 • Jos työntekijä tartuntataudista huolimatta voi osittain tehdä omaa työtään tai jotakin muuta kuin omaa työtään, tartuntatautipäivärahaa maksetaan siltä osin, kun työntekijälle aiheutuu ansionmenetystä.
 • Ansionmenetyksestä tarvitaan työnantajan ilmoitus poissaolosta ja poissaoloajan palkasta
 • Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalle, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi, ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemään työtään ja hänelle aiheutuu siitä ansionmenetystä

MILLOIN EI MYÖNNETÄ?

Esimerkiksi

 • Ansionmenetystä ei todellisuudessa synny
 • Loman ajalta
 • Jos henkilö tekee työtään etätyönä
 • Jos työntekijä saa saman verran palkkaa jostakin muusta kuin siitä työstä, jota päätös työpoissaolosta koskee

HAKEMINEN

 • Verkossa taio postitse paperilomakkeella: https://www.kela.fi/tartuntatauti_nain-haet
 • Liitteeksi lääkärintodistus. Tartuntatautilääkärin lausunto tulee Essotelta postitse kotiin.
 • Huom! Tarkista työnantajalta, miten työpaikallanne on sovittu päivärahan hakemisesta. Työnantaja voi hakea tartuntatautipäivärahan myös itse. Siinä tapauksessa työnantaja on yhteydessä Kelaan ja maksaa poissaolon ajalta palkan työntekijälle.

MÄÄRÄ

 • täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä.
 • määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä
 • Yrittäjän päiväraha määräytyy YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.
 • Omavastuuaikaa ei ole
 • Ensimmäinen maksukausi on 6 arkipäivää ja seuraavat maksukaudet 25 arkipäivää.

Lisätietoja

Kela
020 692 204
www.kela.fi/tartuntatauti