”Kuunnellaan kansalaisia” – ikäihmisten asiakasraati  toimii Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä

Asiakasraati aloitti toimintansa 1.10.2015. Asiakasraadin tehtävänä on osallistaa kansalaisia sairaanhoitopiirin palvelujen kehittämiseen ja ideoida tulevaisuuteen suuntautuvia alueellisia toimintamalleja, joilla tuetaan strategisten tavoitteiden toteutumista. Asiakasraadin toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, eikä kokouksista makseta kulukorvauksia. Raati kokoontuu aluksi neljä kertaa vuoden 2015-2016 aikana kokeiluluontoisesti. Asiakasraati on teemallisesti keskusteleva ja ideoiva ryhmä, mutta ei päätöksentekoelin.

Asiakasraadin vetäjinä toimivat palveluneuvoja Tanja Issakainen ja sihteerinä Tarja Tommola. Kokouksissa on mukana kokouksen teemasta riippuen sairaanhoitopiirin asiantuntijajäseniä.

Asiakasraadin toiminta on avointa ja kokouksista tehdään muistiot, jotka ovat luettavissa sairaanhoitopiirin internet-sivuilta.

Kokousmuistiot, esityslistat ja liitteet

Asiakasraadin kokous 15.12.2016

Asiakasraadin kokous 19.10.2016

Asiakasraadin kokous 11.5.2016

Asiakasraadin kokous 18.2.2016

Asiakasraadin kokous 2.12.2015

Asiakasraadin kokous 1.10.2015