Diaesitys Seniorikeskus osana vanhuspalveluiden alueellista mallia_asiakasraati