Etelä-Savon sOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä seuraavasti:

Valtuuston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana kolmantena arkipäivänä klo 9.00 – 15.00.  Valtuuston pöytäkirja tarkastetaan yleensä valtuuston kokouspäivänä. Ilmoitus nähtävänäpidosta julkaistaan jäsenkuntien ja kuntayhtymän ilmoitustauluilla.

Hallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana kolmantena arkipäivänä klo 9.00-15.00.  Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan yleensä hallituksen kokouspäivänä.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pöytäkirjan tarkastusta seuraavana kolmantena arkipäivänä klo 9.00-15.00. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja tarkastetaan yleensä seuraavassa kokouksessa.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöksentekoa seuraavana maanantaina klo 9.00-15.00.  Mikäli päätös tulee antaa tiedoksi erityistiedoksiantona, päätös on yleisesti nähtävänä erityistiedoksiantoa seuravana maanantaina klo 9.00-15.00.

Pöytäkirjojen nähtävänäpitopaikka on kuntayhtymän kirjaamo, Porrassalmenkatu 35-37, Mikkeli.

Liitteet