Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä perustetaan jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella. Perussopimuksessa sovitaan muun muassa päätöksenteon ja hallinnon järjestämisestä kuntayhtymässä, toimivaltaa ja taloutta koskevista asioista sekä kuntayhtymän purkamisesta.

Kuntayhtymän toimintaa ohjataan valtuuston hyväksymillä säännöillä ja hallituksen antamilla ohjeilla.

Kalliin hoidon tasausjärjestelmän säännöt

Perussopimus ESSOTE

Hallintosääntö 1.6.2021 alkaen

Kuntahinnasto 2021

Konserniohje 15.1.2018 alkaen