Sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä perustetaan jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella. Perussopimuksessa sovitaan muun muassa päätöksenteon ja hallinnon järjestämisestä kuntayhtymässä, toimivaltaa ja taloutta koskevista asioista sekä kuntayhtymän purkamisesta.

Kuntayhtymän toimintaa ohjataan valtuuston hyväksymillä säännöillä ja hallituksen antamilla ohjeilla.

Kalliin hoidon tasausjärjestelmän säännöt

Perussopimus ESSOTE

Hallintosääntö 1.10.2018 alkaen

Kuntahinnasto 2018