Liitteet

Sairaanhoitotoiminnan arviointiraportti 2016
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016