Viranhaltijapäätökset

Näet viranhaltijapäätökset tästä

Viranhaltijapäätös 16.6.2021: Tietoaineistojen tuottamisesta perittävä maksu


Henkilöstöpäätökset

Erikoislääkärin (naistentaudit ja synnytykset) valinta

Sosiaalityöntekijän valinta työikäisten sosiaalityöhön ja maahanmuuttopalveluihin Mikkeliin

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen sijais- ja jälkihuollon ohjaajan virkavalinta 8.8.2021 § 8_2021

Sosiaali- ja potilasasiamiehen osa-aikaisen (50%) viran täyttäminen määräaikaisesti 1.8.2021-30.4.2022

Sosiaaliohjaajan virkavalinta Hirvensalmi työikäisten sosiaalityö

Sosiaalityöntekijän valinta työikäisten sosiaalityöhön ja maahanmuuttopalveluihin Mikkeliin

Sosiaalityöntekijän virkavalinta Työikäisten sosiaalityö Kangasniemi ja Hirvensalmi

Sosiaalityöntekijän valintapäätös Työikäisten sosiaalityö Mäntyharju Pertunmaa ja MoniTori


YLEISTIEDOKSIANNOT

24.5.2021
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ilmoittaa, että seuraava päätös annetaan tiedoksi hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla yleistiedoksiantona.

Henkilö, jota päätös koskee
Mikkelin kaupungista oleva Mohammad Kharma

Tiedoksiannon kohteena oleva asia
Perhe- ja sosiaalipalveluiden vastuualueen palveluesimies/johtavan sosiaalityöntekijän 21.1.2020 tekemät päätökset, jotka koskevat tiedoksiannon kohteena olevaa henkilöä asianosaisena, ja jolla voi olla vaikutuksia asianosaisen oikeuteen, velvollisuuteen, asemaan tai häneen sukulaisuussuhteessa olevaan henkilöön.

Asiakirjan nähtävilläolopaikka ja -aika
Yleistiedoksiannon kohteena oleva asiakirja on nähtävillä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kirjaamossa osoitteessa Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli. Asiakirja pidetään nähtävillä 15.7.2021 saakka.

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu yleisessä tietoverkossa 24.5.2021 ja tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisuajankohdasta.


Kuntalain 142 §:n edellyttämä ilmoitus:

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 28.05.2021 (dnro 02248/20/2207), kunnallisvalitusasia, virkasuhteen irtisanominen, Sari Takkinen

Ilmoituksen kohteena oleva voi tiedustella päätöstä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kirjaamosta osoitteessa Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli.