Viranhaltijapäätökset

Näet viranhaltijapäätökset tästä

Henkilöstöpäätökset

Sisätautien osastonylilääkärin määräaikainen, osa-aikainen virka § 60, 23.9.2020

Kenttäjohtajan viran määräaikainen ja osa-aikainen täyttäminen §29, 10.9.2020

Heikki Siiran ottaminen määräaikaiseen konsernitalousjohtajan virkasuhteeseen 3.8.2020-31.7.2021

Ylilääkärin valinta, oppilas- ja opiskeluterveydenhuolto

Terveyspalvelujen vastuualuejohtajan virkavalinta

Sosiaaliohjaajan valinta Mikkelin aikuissosiaalityöhön

Sosiaaliohjaajan viransijaisen valintapäätös, Puumalan aikuissosiaaityö (päätös 31.8.2020)

Päivystyspalvelujen ylilääkärin määräaikainen virka, 54 § 28.8.2020

Vammaispalvelujen palvelupäällikön valinta, Jaana Koinsaari, 7.9.2020