liite 4, asiakirjaluettelo (tekniset piirustukset luetteloon merkityn mukaisesti)