liite 6 tilaajan laajennus käytettävyydelle sekä ylläpidon palvelutasolle