Hankkeet

DigiSote – Digitaalisen osaamisen kehittäminen sote-alalla 2016 – 2018

Esper-hanke

Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon OSSI-hanke 2016-2018

LAPE-hanke 2017 – 2018

Kuhan selviit -hanke, osana Valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanketta (SOSKU)

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen (MITU), STM:n kärkihanke vuosille 2017-2018

Kuhan selviit -hanke, osana Valtakunnallista sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanketta (SOSKU)

Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) –hanke

Kimpassa syömään -hanke

Päättyneet hankkeet

Ohjaava Olkkari -hanke 1.6.2015-31.5.2017

ESSO-hanke 2014-2016

Puolesta-asiointi ja Kanta-palvelujen hyödyntäminen alueellisissa sähköisissä palveluissa (PUOLA)-hanke 2016-2017