Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti 15.10.2021, ettei Aster- asiakas- ja potilastietojärjestelmähanketta jatketa (tiedote 15.10.2021 sairaalanova.fi -sivuilla). Kielteinen päätös tarkoittaa KSSHP:n, Essoten, Siun soten ja VSHP:n yhteisen Aster-hankkeen päättymistä. Hankkeen jatkuminen olisi vaatinut myönteisen päätöksen kaikilta neljältä alueelta.

Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmän oli tarkoitus sujuvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä. Aster-projektin tavoitteena oli koota yhteen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon tuottamia tietoja helpommin hyödynnettäväksi. Järjestelmän myötä myös asiakkaiden ja potilaiden asiointi ja omahoidon mahdollisuudet olisivat parantuneet.

Asterin avulla ammattilaiset pystyvät entistä paremmin huomioimaan asiakkaiden ja potilaiden muuttuvat tarpeet. Uuden järjestelmän avulla asiakkaita ja potilaita voidaan tukea sekä hoitaa kokonaisvaltaisemmin riippumatta siitä, asioivatko he sosiaali- vai terveydenhuollon puolella.

 

Keitä hankinnassa oli mukana?

EssoteKeski-Suomen sairaanhoitopiiriPohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote ja Vaasan sairaanhoitopiiri olivat mukana hankinnassa yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ), jonka toimittajaksi valikoitui Cerner Ireland Limited. Vuosina 2017-2020 toteutuneen kilpailutuksen yhteishankintayksikkönä toimi KL-Kuntahankinnat Oy.

KSSHP, Essote, Siun sote ja VSHP muodostivat suunnittelu- ja käyttöönottoprojektia varten yhteenliittymän eli ns. Asiakasorganisaation, joka toimi asiakkaana toimittajan suuntaan ja toteutti projektia yhteistyössä maakunnallisten tilaajaorganisaatioiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä teknologia-asiantuntijoiden kanssa. Tutustu lisää KSSHP:n -sivuilla.

Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmän oli määrä ottaa käyttöön vaiheittain vuosien 2023–2025 aikana ensin Keski-Suomessa, sitten muualla. Täydessä laajuudessaan Aster olisi tullut palvelemaan yli 700 000 kansalaista ja noin 25 000 sote-ammattilaista.


Aster Etelä-Savo logo

Aster Etelä-Savoa veti Essote

Alueellisesta muutos- ja kehittämistyöstä vastasi alueellamme Aster Etelä-Savo, yhteistyökumppaneinaan Vaasan sairaanhoitopiirin Aster Bothnia, Aster Keski-Suomi sekä Aster Siun sote.  Aster olisi kattanut jatkossa koko Etelä-Savon maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmätarpeet.

Suunnitteluprojekti päättyy 2021 joulukuussa

Aster-projektin suunnitteluvaihe alkoi täysipainoisesti elokuussa 2020 ja jatkui  yli vuoden mittaisella suunnitteluprojektilla, jonka aikana täsmennettiin hankintavaiheessa määriteltyä toiminnallista ja teknistä kokonaisuutta vastaamaan kansallisia ja alueellista tarpeita.

Mitä hankita olisi maksanut?

Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittajan Cernerin laskennallinen vertailuhinta yhteensä neljälle sairaanhoitopiirille oli noin 286 miljoonaa euroa. Summa sisälsi järjestelmien käyttöoikeudet, toimituksen sekä 10 vuoden ylläpitokustannukset. Suunnitteluprojektin myötä tarkennettiin myös hankinnan todellisia kustannuksia, jolloin saatiin selville myös uuden järjestelmän kyky korvata käytössä olevat useat pienet järjestelmät.

 Mitkä olivat Aster-projektin suunnitellut vaiheet

  • 2021: Järjestelmän muokkaaminen jatkuu – projekti päättyi 15.10.2021 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston päätöksellä
  • 2022: Järjestelmän muokkaaminen jatkuu ja valmistaudutaan ensimmäiseen käyttöönottoon (ei toteudu)
  • 2023: Ensimmäinen käyttöönotto (ei toteudu)
  • 2024–2025: Käyttöönotot jatkuvat (ei toteudu)

Lisätietoja

www.sairaalanova.fi

Simo Reipas
Johtaja, Aster
simo.reipas [at] ksshp.fi
050 567 8537

Antti Mäkelä
Hankejohtaja
Essote/Aster Etelä-Savo
antti.makela [at] essote.fi
040 359 6734