Aster asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Uuden Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmän avulla voidaan sujuvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä. Aster kokoaa yhteen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon tuottamia tietoja helpommin hyödynnettäväksi. Järjestelmän myötä myös asiakkaiden ja potilaiden asiointi ja omahoidon mahdollisuudet paranevat.

Asterin avulla ammattilaiset pystyvät entistä paremmin huomioimaan asiakkaiden ja potilaiden muuttuvat tarpeet. Uuden järjestelmän avulla asiakkaita ja potilaita voidaan tukea sekä hoitaa kokonaisvaltaisemmin riippumatta siitä, asioivatko he sosiaali- vai terveydenhuollon puolella.

 

Keitä hankinnassa on mukana?

EssoteKeski-Suomen sairaanhoitopiiriPohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote ja Vaasan sairaanhoitopiiri hankkivat yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ), jonka toimittaa Cerner Ireland Limited. Vuosina 2017-2020 toteutuneen kilpailutuksen yhteishankintayksikkönä toimi KL-Kuntahankinnat Oy.

KSSHP, Essote, Siun sote ja VSHP muodostavat suunnittelu- ja käyttöönottoprojektia varten yhteenliittymän eli ns. Asiakasorganisaation, joka toimii asiakkaana toimittajan suuntaan ja toteuttaa projektia yhteistyössä maakunnallisten tilaajaorganisaatioiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä teknologia-asiantuntijoiden kanssa. Tutustu lisää KSSHP:n -sivuilla.

Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmä tulee tämänhetkisen tiedon mukaan käyttöön vaiheittain vuosien 2023–2025 aikana ensin Keski-Suomessa, sitten muualla. Täydessä laajuudessaan Aster tulee palvelemaan yli 700 000 kansalaista ja noin 25 000 sote-ammattilaista.


Aster Etelä-Savo logo

Aster Etelä-Savoa vetää Essote

Alueellisesta muutos- ja kehittämistyöstä vastaa alueellamme Aster Etelä-Savo, yhteistyökumppaneinaan Vaasan sairaanhoitopiirin Aster Bothnia, Aster Keski-Suomi sekä Aster Siun sote. Aster tulee kattamaan jatkossa koko Etelä-Savon maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmätarpeet.

Suunnitteluprojekti on käynnissä

Aster-projektin suunnitteluvaihe alkoi täysipainoisesti elokuussa 2020 ja jatkuu vuoden mittaisella suunnitteluprojektilla, jonka aikana täsmennetään hankintavaiheessa määriteltyä toiminnallista ja teknistä kokonaisuutta vastaamaan kansallista ja alueellista tarvetta.

Mitä hankita maksaa?

Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmän toimittajan Cernerin laskennallinen vertailuhinta yhteensä neljälle sairaanhoitopiirille on noin 286 miljoonaa euroa. Summa sisältää järjestelmien käyttöoikeudet, toimituksen sekä 10 vuoden ylläpitokustannukset. Suunnitteluprojektin myötä tarkentuvat myös hankinnan todelliset kustannukset, jolloin tiedetään uuden järjestelmän kyky korvata käytössä olevat useat pienet järjestelmät.

 Mitkä ovat Aster-projektin tulevat vaiheet?

  • 2021: Järjestelmän muokkaaminen jatkuu
  • 2022: Järjestelmän muokkaaminen jatkuu ja valmistaudutaan ensimmäiseen käyttöönottoon
  • 2023: Ensimmäinen käyttöönotto
  • 2024–2025: Käyttöönotot jatkuvat

Lisätietoja

www.asteraptj.fi

Simo Reipas
Johtaja, Aster
simo.reipas [at] ksshp.fi
050 567 8537

Antti Mäkelä
Hankejohtaja
Essote/Aster Etelä-Savo
antti.makela [at] essote.fi
040 359 6734