Hankkeen nimi

DigiSote – Digitaalisen osaamisen kehittäminen sote-alalla

Learning for digital social and health care

Keskeinen sisältö

Digi-Sote-hanke kehittää sosiaali- ja terveysalan henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisten sovellusten ja palveluiden käyttäjänä sekä työprosessien kehittäjänä. Hankkeen aikana kehitetään monipuolisesti sote-palveluita erilaisten kokeiluiden avulla Etelä-Savon alueella ja luodaan digitalisaation käyttöönoton malli sote-alalle, jota hyödynnetään hankkeen jälkeen muidenkin digitaalisten palveluiden käyttöönotossa.

ESSOTEssa tullaan hankkeen aikana toteuttamaan seuraavat kokonaisuudet:

  • etäpalveluiden kehittäminen ja sote-palveluiden saatavuuden turvaaminen teknologiaa hyödyntämällä
  • sosiaalipalveluiden sähköistäminen
  • hoidon vaikuttavuuden parantaminen teknologiaa hyödyntämällä – 15 D -mittarin käyttöönotto
  • teknologian käyttö potilaan ravitsemusturvallisuuden edistämisessä (potilasruokailun älylinjaston suunnittelu)
  • digitaalisuuden kehittämisohjelman suunnittelu

Hankkeen hallinnoija

Kaakkosi-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

Muut hankkeeseen osallistujat

Diakonia ammattikorkeakoulu (Diak)

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (ESSOTE)

Yhteyshenkilö Pirjo Hilama

Hankeaika 1.9.2016 – 31.8.2018

Hankeen sähköinen julkaisu ”Digi vie, sote vikisee” : Kokemuksia sote-alan digitalisaatiosta DigiSote-hankkeessa Etelä-Savossa

Avainsanat

Digisote, digitaaliset palvelut, etäasiointi, etäkonsultaatio, 15D- mittari, digitaalisuuden kehittämisohjelma, käyttäjäkeskeisyys, osaamisen kehittäminen

Rahoittaja Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Hankkeen kustannusarvio 871 098€

Katso DigiSote-hankkeen päätös Webinaari

Etähoiva kokeilussa Juvalla

Etälääkärin vastaanotto Pertunmaalla