Keskeinen sisältö:

Essote toteuttaa esimiesten valmennushankkeen työhyvinvoinnin ja strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämiseksi vuoden 2019 aikana. Olennainen osa hanketta ovat kuukausittaiset koulutukset, joiden tarkoituksena on tukea esimiehiä työhyvinvoinnin johtamisessa.

Hankkeen muita tavoitteita ovat mm. esimiesten keskinäisen verkostoitumisen ja yhteistyön tukeminen sekä esimiesten oman työhyvinvoinnin huomiointi. Koulutusten kohderyhmänä ovat kaikki Essoten esimiehet. Koulutusten aikataulu tarkentuu joulukuun alkupuolella. Toivomme tavoittavamme mahdollisimman monta esimiestä hankkeessa, joten tulethan mukaan, kun kutsu käy!

Hankkeen hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut (Essote)

Muut hankkeeseen osallistujat: Koulutuksen tuottaja, joka valitaan joulukuun alkupuolella

Hankeaika: 1.11.2018 – 31.10.2019

Rahoittaja: Keva

Lisätietoja

Harri Karttunen
hankekoordinaattori
Esimiesverstaassa työhyvinvointi kuntoon -hanke
040 359 8450
harri.karttunen@essote.fi