Keskeinen sisältö:

Essote toteuttaa yhteistyössä Etelä-Savon Työterveyden kanssa hankkeen työntekijöiden hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseksi. Toiminnassa keskitytään erityisesti tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisyyn. Hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Hanke on jatkoa 2019 toteutetulle Essotelaiset kondiksessa – työhyvinvointia liikkumalla- hankkeelle.

Hanke koostuu keskimäärin kolmen viikon välein järjestettävistä ryhmätapaamisista sekä henkilökohtaisista haastatteluista. Ryhmätapaamisia järjestetään osallistujamäärien täyttyessä Hirvensalmella, Juvalla, Kangasniemellä, Mikkelissä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla ja Puumalassa aikavälillä elokuu 2020 – toukokuu 2021. Lisäksi hankkeessa järjestetään digitaalisena palveluna hyvinvointivalmennusta.

Ryhmätapaamisten teemoja ovat mm. tavoitteenasettelu, ravinto, uni ja palautuminen. Osallistujia aktivoidaan erityisesti pohtimaan omaa toimintaansa suhteessa jokaisen omiin lähtökohtiin ja elämän arvoihin. Lisäksi tapaamiset sisältävät mukavaa liikunnallista yhdessä tekemistä, kuten lajikokeiluja.

Tavoitteena on jalkauttaa ryhmässä tapahtuva elintapaohjaus osaksi Essoten omaa toimintaa, jossa tuotetaan elintapaohjausta Essoten henkilökunnalle. Kohderyhmänä ovat erityisesti ne Essoten työntekijät, jotka kokevat huolta tuki- ja liikuntaelimistönsä kunnosta tai joilla on vaivoja tai sairauspoissaoloja kyseisen aiheen vuoksi.

Hankkeen hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Muut hankkeeseen osallistujat: Etelä-Savon Työterveys ja paikalliset liikunta- ja urheilutoimijat

Hankeaika: 2020 – 2021

Lisätietoja

Perttu Noponen
hankekoordinaattori, LitM
Essotelaiset kondikseen -hanke
perttu.noponen@essote.fi