Keskeinen sisältö:

Essote toteuttaa yhteistyössä Etelä-Savon liikunta ry:n, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Etelä-Savon työterveyden kanssa hankkeen työntekijöiden hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseksi.

Hanke koostuu kuukausittaisista ryhmätapaamisista jotka järjestetään Kangasniemellä, Mikkelissä, Juvalla ja Mäntyharjussa aikavälillä helmikuu 2019 – marraskuu 2019.

Ryhmätapaamisten teemoja ovat esimerkiksi ravinto ja uni, lisäksi tapaamisissa on luvassa mukavaa liikunnallista yhdessä tekemistä, kuten lajikokeiluja. Ryhmätapaamisten lisäksi osallistujat pääsevät hyvinvointimittauksiin, jotka järjestetään Saimaa Stadiumilla Xamkin toimesta.

Tavoitteenamme hankkeessa on luoda pysyvä toimintamalli, jossa työntekijät voivat saada vastaavaa tukea elintapaohjaajilta myös jatkossa. Kohderyhmänä ovat ne Essoten työntekijät, jotka erityisesti kaipaavat tukea hyvinvointiinsa ja työssäjaksamiseen.

Hankkeen hallinnoija: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Muut hankkeeseen osallistujat: Etelä-Savon liikunta ry, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk Active Life Lab, Etelä-Savon työterveys

Hankeaika: 2019 – 2020

Rahoittaja: KKI-ohjelma