Sote-uudistuksen isot hankkeet etenevät. Apua ajoissa -hanke on vasta hakuprosessissa.

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistuksen tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä taloudellisten kustannusten nousun hillintä. Hyvinvointia edistetään siirtämällä sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Tarpeet asiakas- tai potilassuhteelle tunnistetaan oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti, jotta pienistä ongelmista ei ehdi kasvaa suuria.

KUNNILTA MAAKUNTIIN

Uudistus on myös rakenteellinen, koska sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta suurempien itsehallinnollisten alueiden, eli maakuntien vastuulle. Tutkimustiedon mukaan maakunnilla on parempi mahdollisuus turvata yhdenvertainen palvelujen saatavuus. Etelä-Savossa vuonna 2020 käynnistyneet Tulevaisuuden sote-keskus hanke ja Rakenneuudistus kehittävät sosiaali- ja terveydenhuoltoa vastaamaan muun muassa väestön ikääntymiseen liittyviin haasteisiin.

Digitaalisia palveluita, kuten sähköistä ajanvarausta, mobiilipalveluita ja etävastaanottoja nostetaan tukemaan jo olemassa olevia ja uusia kehitettäviä toiminta- ja palvelumalleja. Rakenneuudistus toteutetaan vuoden 2021 aikana ja uuden maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta.

Tulevaisuuden sote-keskuksessa ihmiset saavat tarvitsemansa avun yhdellä yhteydenotolla, joka voi tapahtua esimerkiksi puhelimitse, verkossa, sovelluksella, chatissa tai fyysisessä asiointipisteessä. Hoitoon pääsee seitsemän vuorokauden sisällä yhteydenotosta. Palvelujen saatavuus ja jatkuvuus vähentävät ongelmien syvenemistä ja kasautumista sekä hillitsevät kustannuksia. Palveluita kehitetään ihmislähtöisesti.

YHTEISTYÖSSÄ UUDISTAEN

Etelä-Savon sote-uudistus tehdään kaikkien eteläsavolaisten voimin, yhdessä ja yhdenvertaisesti. Rakenneuudistuksen valmistelusta vastaavat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Pieksämäen kaupunki, Vaalijalan kuntayhtymä ja Etelä-Savon pelastuslaitos.

Uudistusta perustettiin koordinoimaan työryhmä, tuttavallisemmin ”uudistustiimi.” Tiimissä vastuuhenkilöinä toimivat Muutosjohtaja Sami Sipilä, Vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Niina Kaukonen, Rakenneuudistuksesta vastaava Paula Pusenius ja Tulevaisuuden sote-keskus hanketta johtava Kirsi Leinonen. Tärkein työ sote-uudistuksen toteuttamisessa tehdään kuitenkin kentällä, sosiaali-, terveys- ja pelastusammattilaisten sekä asiakkaiden ja potilaiden yhteisessä arjessa.

Muutosohjelma on vauhdissa

Etelä-Savon sote-uudistuksesta voi lukea lisää: etela-savo.fi

Seuraa uudistusta myös Facebookissa @esavonmaakunta

Etelä-Savon sote-uudistus toteutetaan maakunnan yhteisessä muutosohjelmassa, jonka osa-alueita ovat:

Sote-uudistus vaatii maakuntalaisilta sekä sote- ja pelastustyöntekijöiltä uusien toiminta- ja palvelumallien omaksumista, digiosaamisen kehittämistä ja muutokseen sopeutumista. Etelä-Savossa uudistuksen tukipilareina toimivat yhteisöllisyys ja sujuva yhteistyö. Jokainen meistä voi aktiivisella toiminnalla ja rohkealla sekä positiivisella asenteella vaikuttaa uudistuksen onnistumiseen.