Hankkeessa luotu toimintamalli

Hankkeessa luotu toimintamalli on otettu käyttöön myös muissa kunnissa.

Loppuraportti

Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama-alue 2020–2021

Taustaa

Haukivuoren taajamaan haetaan nostetta kehittämällä alueen toimintoja ja ympäristöä ikä- ja muistiystävälliseksi. Ympäristöministeri on myöntänyt kehitystyötä varten Essotelle 69 000 euroa Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama-alue -hankkeelle.

Päätavoitteena on tehdä Haukivuori ikä- ja muistiystävälliseksi ekosysteemiksi, joka muodostuu rakennetusta ympäristöstä, palveluista ja sosiaalisista verkostoista, jotka puolestaan tukevat ikääntyvien asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden arjessa pärjäämistä ja viihtyvyyttä.

Avustuksen turvin kehitetään ikäystävällistä taajama-aluetta, jossa ikääntyneille ja muistisairaille luodaan edellytykset asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Taajama-alueen kaavoitusprosessiin liitetään muun muassa esteettömiä ja rollaattoreille sopivia reittejä asuinalueilta hyvinvointiasemalle, kirjastoon ja kauppaliikkeisiin. Haukivuoren keskustan alueella on menossa asemakaavan muutos, jonka tavoitteena on laadukas rakennettu ympäristö ja esteettömän asumisen ja liikkumisen mahdollisuuksien lisääminen.

Alueen asukkaiden ja hanketta koordinoivan Essoten lisäksi mukana toimintaa kehittämässä ovat Aalto Yliopisto, tilasuunnitteluun erikoistunut Spacent-yhtiö (ent. Tractr) ja Vanhustyön Keskusliitto. Hankkeen kumppanina toimivat Mikkelin kaupungin kaupunkisuunnittelu, Haukivuoren aluejohtokunta ja vanhusneuvosto.

Rahoitus hankkeelle tulee ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta ja Essotelta. Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2020–31.10.2021.


KYSELY YLI 65-VUOTIAILLE HAUKIVUORELAISILLE

Hanke toteutti kyselyn asumisesta, Essoten palveluista ja digimahdollisuuksista yli 65-vuotiaille haukivuorelaisille:
Kyselyn tulostiivistelmä


Korjausneuvonnasta länsi-savossa

Länsi-Savo julkaisi 29.8.2021 tarinan korjausneuvonnasta käytännössä. Juttu on maksumuurin takana.


Lisätietoja

Anne Loponen
Hankekoordinaattori
Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama-alue
Essote
anne.loponen@essote.fi
040 359 9067

Pirjo Syväoja
Kehittämisjohtaja
Essote
pirjo.syvaoja@essote.fi
040 359 6749

Marjo Räsänen
Palvelupäällikkö
Vanhus- ja vammaispalvelut
Essote
marjo.rasanen@essote.fi
040 678 3013