Hankkeen tavoitteena on edistää heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä vähentää ja ennaltaehkäistä huono-osaisuutta ja syrjäytymistä. Aikuissosiaalityön uudistaminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollisimman asiakaskeskeiseksi nähdään keinoksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tutkimuksellisuus ja tietoon perustuva kehittäminen ovat vahvasti läsnä uudistamisessa.

Hankkeen työskentely on koottu kolmeen työpakettiin.

  • Uudistuva asiakasprosessi sosiaalityössä

Luodaan rakenteet kehittäjäasiakastoiminnalle, kehitetään asiakasprosessia asiakkaita osallistavammaksi, tarkastellaan työnjakoon liittyviä kysymyksiä ja kokeillaan sosiaalista mediaa aikuissosiaalityön välineenä.

  • Jalkautuva sosiaalityö ja verkostot

Kartoitetaan aikuissosiaalityön tarpeita erilaisissa ympäristöissä etsivän työn periaatteella, luodaan uusia verkostoyhteistyönmalleja ja kehitetään uusia sosiaalityön tekemisen tapoja.

  • Vaikuttavuutta arvioiva ja rakenteellinen sosiaalityö

Kokeillaan erilaisia aikuisväestön toimintakykyä mittaavia mittareita, joista saadaan myös vaikuttavuustietoa, kehitetään erilaisia tapoja vastata aikuisväestön palvelutarpeisiin, kerätään vaikuttavuustietoa toiminnan kehittämistä varten ja pyritään parantamaan aikuissosiaalityön tunnettavuutta.

Hankkeen hallinnoija:

ISO, Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus

Muut hankkeeseen osallistujat:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote)
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (SOSTERI)
Pieksämäen kaupunki

Yhteyshenkilö:

Hanketyöntekijä, Satu Marja Tanttu, 040 359 7992, satu.marja.tanttu (at) essote.fi

Hankeaika: 1.1.2018-31.12.2019

Avainsanat: Aikuissosiaalityö, osallisuus, jalkautuva sosiaalityö, vaikuttavuuden arviointi

Rahoittaja: ESR

Hankkeen kustannusarvio: 761 916e, josta Essoten osakokonaisuuden kustannusarvio 188 808e, tukiprosentti 75%.