Kimpassa syömään -hanke

Ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu

Hankkeessa kehitetään uusia toimintamalleja ja palveluverkostoja, joilla tuotetaan yhteisöllisen ruokailun palveluita nykyisille ja tuleville seniori-ikäisille ihmisille. Hankkeessa tehtävät kokeilut tähtäävät ensisijaisesti haja-asutusalueen palveluverkoston kehittämiseen ja sitä kautta näiden alueiden ikäihmisten hyvinvoinnin, toimintakyvyn, valinnanvapauden ja sosiaalisen kanssakäymisen ylläpitämiseen ja lisääntymiseen.

Hanketta rahoittavat: Etelä-Savon maakuntaliitto Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoituksella, sekä hankkeen toteuttajat, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut (ESSOTE).

Lue lisää hankkeesta kimpassa syömään hanke_2018

 

Lisätietoja

Anne Puntanen
projektityöntekjä
anne.puntanen [at] essote.fi