Keskeinen sisältö: Etelä-Savon Lape muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista, huomioiden perheiden osallisuuden. Vahvistamme maakunnallista uudenlaisten sote-sivistystoimi yhdyspintojen muodostumista.

Muutosagentti

Muutosagentti toimii muutosohjelman tavoitteita edistävänä maakunnallisena työntekijänä. Hän tukee ja koordinoi maakuntaan ja kuntiin nimettyjen työryhmien työskentelyä valtakunnallisten ja maakuntaan asetettujen yhteisten tavoitteiden suuntaiseksi. Muutosagentti tukee ja osallistuu muutosohjelman kehittämishankkeen tavoitteiden toteutumista ja verkostoi eri toimijoita yhteen. Muutosagentti edistää lapsiystävällisen toimintakulttuurin ja osallisuuden vahvistamista. sekä osallistuu sote maakuntauudistuksen valmisteluun.

Katja Saukkonen, muutosagentti, katja.saukkonen@essote.fi, 044 351 6616

LAPE Etelä-Savo -hanke

Kehittämiskohteet ovat: 1. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto, 2. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena ja 3. Erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen

Hankkeen hallinnoija: Essote

Muut hankkeeseen osallistujat: Hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä. Kehittäjäkumppanina ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Mikkelin kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Diakonia-ammattikorkeakoulu, terapeuttinen hoito- ja kasvuyksikkö La Casa Gialla, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry ja VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry.

Yhteyshenkilö: Mari Tuomainen, hankepäällikkö, mari.tuomainen@essote.fi, 040 359 7214

Hankeaika: 1.1.2017- 31.12.2018

Avainsanat: lape, lapset, perheet, hallituksen muutosohjelma, kärkihankkeet

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: 851 777 euroa, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä valtionosuus 700 000 euroa. Essoten osakokonaisuuden kustannusarvio 454 971 euroa, josta valtionosuus 363 977 euroa ja omavastuu osuus 90 994 euroa.

hankesuunnitelma lape etelä-savo 30 01 17

tiimin yhteystiedot vastuualueilla

LAPE Etelä-Savon kuulumisia kesäkuu 2018

Lisätietoa meistä löydät LAPE Etelä-Savon sivustolta https://lapeetelasavo.com/