Keskeinen sisältö: Etelä-Savon Lape muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista, huomioiden perheiden osallisuuden. Vahvistamme maakunnallista uudenlaisten sote-sivistystoimi yhdyspintojen muodostumista.

Kehittämiskohteet ovat: 1. Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto, 2. Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena ja 3. Erityis- ja vaativimman tason palvelujen kehittäminen

Hankkeen hallinnoija: Essote

Muut hankkeeseen osallistujat: Hanke toteutetaan maakunnallisena yhteistyönä. Kehittäjäkumppanina ovat Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote), Mikkelin kaupunki, Pieksämäen kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Diakonia-ammattikorkeakoulu, terapeuttinen hoito- ja kasvuyksikkö La Casa Gialla, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry ja VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry.

Yhteyshenkilö: Mari Tuomainen, hankepäällikkö

Hankeaika: 1.1.2017- 31.12.2018

Avainsanat: lape, lapset, perheet, hallituksen muutosohjelma, kärkihankkeet

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

Hankkeen kustannusarvio: 851 777 euroa, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä valtionosuus 700 000 euroa. Essoten osakokonaisuuden kustannusarvio 454 971 euroa, josta valtionosuus 363 977 euroa ja omavastuu osuus 90 994 euroa.

hankesuunnitelma lape etelä-savo 30 01 17

tiimin yhteystiedot vastuualueilla

tiedote 4_2017

Lisätietoa meistä löydät LAPE Etelä-Savon sivustolta https://lapeetelasavo.wordpress.com/