Keskeinen sisältö: Etelä-Savon Lape muutosohjelma tukee maakunnallisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden muotoutumista, huomioiden perheiden osallisuuden. Vahvistamme maakunnallista uudenlaisten sote-sivistystoimi yhdyspintojen muodostumista sekä maakunnallisen perhekeskusmallin käyttöönottoa.

LAPE -hanke 1.1.2017 – 31.12.2018.

Muutosagentti

Muutosagentti toimii muutosohjelman tavoitteita edistävänä maakunnallisena työntekijänä. Hän tukee ja koordinoi maakuntaan ja kuntiin nimettyjen työryhmien työskentelyä valtakunnallisten ja maakuntaan asetettujen yhteisten tavoitteiden suuntaiseksi. Muutosagentti tukee muutosohjelman kehittämishankkeen tavoitteiden toteutumista ja verkostoi eri toimijoita yhteen. Muutosagentti edistää lapsiystävällisen toimintakulttuurin ja osallisuuden vahvistamista sekä osallistuu sote maakuntauudistuksen valmisteluun.

Katja Saukkonen, muutosagentti, katja.saukkonen@essote.fi, 044 351 6616

Lisätietoa meistä löydät LAPE Etelä-Savon sivustolta https://lapeetelasavo.com/