Lue Lumon ajankohtaiset uutiset ja tapahtumat:

Lumo_hankekirje_1_2022
Lumo_hankekirje_2_2021

LUMOn yhteinen tapahtumakalenteri on julkaistu ja sieltä löydät sekä Etelä-Savon omat tapahtumat että Itä- ja Keski-Suomen yhteiset tapahtumat. Kalenteri täydentyy sitä mukaa, kun sisällöt tarkentuvat.

Tapahtumakalenteri

LUMO-hankkeen monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin toimintakortit

Toimintakortit ovat sähköinen työkalu ja ne löytyvät LUMOn Innokylä-kokonaisuuden alla olevista toimintamalleista. Suora linkki toimintakorttien verkkoversioon löytyy tästä. Voit lukea toimintakorteista myös tästä esitteestä.


 

Hymyilevä nuori, tekstinä "Jälki elämälle", LUMO-logo

VIDEOT

Kuopion ISO-yhdistyksen Youtube-kanavalla voit seurata LUMO-hankkeen videosarjaa lastensuojelun systeemisestä työotteesta! Ensimmäisellä videolla kerromme Sytykettä yhteistyöhön -valmennuksesta sekä lastensuojelun systeemisestä työotteesta:


esitteet

Hankkeessa on tuotettu esitteet, jotka kertovat systeemisestä työskentelystä ja systeemisestä tiimitapaamisesta lastensuojelussa. Esitteet ovat vapaasti hyödynnettävissä. Voit ladata asiakkaille tarkoitetun esitteen tästä (pdf, avautuu uuteen ikkunaan) ja yhteistyökumppaneille tarkoitetun esitteen tästä (pdf, avautuu uuteen ikkunaan).


LUMO

LUMO-hanke toteuttaa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ja sen lähtökohtana on vastata lastensuojelun monialaisen kehittämistyön tarpeisiin Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueella. Hanketta hallinnoi Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO. Osatoteuttajina ovat Etelä-Savossa Essote, Keski-Suomessa Koske, Pohjois-Karjalassa Siun sote ja Pohjois-Savossa Kuopion kaupunki. Kaikki neljän maakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen.

Tarkoitus

Hankkeessa luodaan yhteiskehittämisen menetelmin konkreettisia ja pysyviä monialaisen yhteistyön rakenteita ja toimintamalleja, jotta lastensuojelun monialaisista tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman oikea-aikaisesti.  Monialainen verkosto tukee paremmin lasten ja nuorten sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista lasten arjessa.

Kehittämistavoitteet

Kehittämistyön tavoitteina on
1. vahvistaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta
2. uudistaa ja parantaa monialaista yhteis- ja verkostotyötä lastensuojelussa
3. edistää systeemisen toimintamallin käyttöä monialaisen lastensuojelun verkostossa

Kohderyhmät

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat:

  • yhteistoiminta-alueen lastensuojelun asiakkaat, myös vanhemmat/huoltajat ja läheisverkosto
  • sote- ja sivistystoimijatahot, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja perheiden kanssa perus- ja erityispalveluissa

Välillisiä kohderyhmiä ja yhteistyökumppaneita ovat:

  • kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat
  • järjestöt
  • muut keskeiset sote kehittämishankkeet
  • alueelliset ja valtakunnalliset keskeiset TKI-toimijat Hanke toteutetaan monitoimijaisesti yhteiskehittämisen – yhteissuunnittelu, yhteiskehittäminen, yhteisarviointi – periaattein.

Toteuttaminen

Hankkeen tärkeimmät kehittämiskohteet ovat

  1. monialaisen ja monitoimijaisen työn lisääminen
  2. monialaisten yhteistyörakenteiden luominen ja käynnistäminen sekä
  3. systeemisen toimintamallin mukaisen työskentelyn soveltaminen käytäntöön.

LUMOn toiminta-ajatus on yhdessä tekeminen yli yksikkö-, organisaatio-, kunta- ja maakuntarajojen.

Aikataulu: 1.8.2020–31.12.2022 (Essoten osatoteutus aj. 7.12.2020–31.12.2022)

Rahoitus: Lumon kokonaiskustannusarvio on 1 000 000 €. Essoten osatoteutuksen osuus on tästä 221 750 €, josta STM:n rahoitus 80 % 177 400 € ja omavastuuosuus 20 % 44 350 €.

Yhteyshenkilöt:

Etelä-Savo:
lastensuojelun kehittäjä
Marika Huupponen
marika.huupponen [at] essote.fi
040 359 7659

Lumon hankepäällikkö
Päivi Malinen / ISO
paivi.malinen [at] isonet.fi
044 024 6415

Lauri Silvonen
Lastensuojelun kehittäjä, LUMO-hanke
040 656 7554
lauri.silvonen [at] esote.fi