KICK OFF -WEBINAARIN MATERIAALIT

Lumo-hankkeen Kick off -webinaari järjestettiin 14. huhtikuuta. Webinaarin tallenteen (3 tuntia) näet ISO-yhdistys Kuopion YouTube-kanavalta. Webinaarin materiaalit löydät osoitteesta isonet.fi.


LUMO

LUMO-hanke toteuttaa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa ja sen lähtökohtana on vastata lastensuojelun monialaisen kehittämistyön tarpeisiin Itä- ja Keski-Suomen yhteistyöalueella. Hanketta hallinnoi Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO. Osatoteuttajina ovat Etelä-Savossa Essote, Keski-Suomessa Koske, Pohjois-Karjalassa Siun sote ja Pohjois-Savossa Kuopion kaupunki. Kaikki neljän maakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat sitoutuneet hankkeen toteuttamiseen.

Tarkoitus

Hankkeessa luodaan yhteiskehittämisen menetelmin konkreettisia ja pysyviä monialaisen yhteistyön rakenteita ja toimintamalleja, jotta lastensuojelun monialaisista tukea tarvitsevien asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan mahdollisimman oikea-aikaisesti.  Monialainen verkosto tukee paremmin lasten ja nuorten sosiaalisten, terveydellisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista lasten arjessa.

Kehittämistavoitteet

Kehittämistyön tavoitteina on
1. vahvistaa lastensuojelun asiakkaiden osallisuutta
2. uudistaa ja parantaa monialaista yhteis- ja verkostotyötä lastensuojelussa
3. edistää systeemisen toimintamallin käyttöä monialaisen lastensuojelun verkostossa

Kohderyhmät

Ensisijaisena kohderyhmänä ovat:

  • yhteistoiminta-alueen lastensuojelun asiakkaat, myös vanhemmat/huoltajat ja läheisverkosto
  • sote- ja sivistystoimijatahot, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja perheiden kanssa perus- ja erityispalveluissa

Välillisiä kohderyhmiä ja yhteistyökumppaneita ovat:

  • kokemusasiantuntijat ja kehittäjäasiakkaat
  • järjestöt
  • muut keskeiset sote kehittämishankkeet
  • alueelliset ja valtakunnalliset keskeiset TKI-toimijat Hanke toteutetaan monitoimijaisesti yhteiskehittämisen – yhteissuunnittelu, yhteiskehittäminen, yhteisarviointi – periaattein.

Toteuttaminen

Hankkeen tärkeimmät kehittämiskohteet ovat

  1. monialaisen ja monitoimijaisen työn lisääminen
  2. monialaisten yhteistyörakenteiden luominen ja käynnistäminen sekä
  3. systeemisen toimintamallin mukaisen työskentelyn soveltaminen käytäntöön.

LUMOn toiminta-ajatus on yhdessä tekeminen yli yksikkö-, organisaatio-, kunta- ja maakuntarajojen.

Aikataulu: 1.8.2020–31.12.2022 (Essoten osatoteutus aj. 7.12.2020–31.12.2022)

Rahoitus: Lumon kokonaiskustannusarvio on 1 000 000 €. Essoten osatoteutuksen osuus on tästä 221 750 €, josta STM:n rahoitus 80 % 177 400 € ja omavastuuosuus 20 % 44 350 €.

Yhteyshenkilöt:

Etelä-Savo:
lastensuojelun kehittäjä
Marika Huupponen
marika.huupponen [at] essote.fi
040 359 7659

Lumon hankepäällikkö
Päivi Malinen / ISO
paivi.malinen [at] isonet.fi
044 024 6415