Mervi Sirviö ja Jaana Dammert ovat MAGEE-hankkeen työntekijöitä. Pia Koivisto (oik.) toimii Essoten maahanmuuttopalveluiden esimiehenä.

Hankkeen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontatoimintaa, perustuen monialaiseen yhteistyöhön.

Valtakunnallisessa hankeverkostossa on mukana yhteensä 21 kuntaa/kuntaverkostoa. Hankkeissa kehitetään mm. ohjaus- ja neuvontapalvelujen yhdenvertaista saatavuutta kaikille maahanmuuttajaryhmille, palvelun monikanavaisuutta ja monikielisyyttä, verkostomaista toteutusta, ohjauksen osaamista sekä sujuvoitetaan palveluprosesseja. Tarkoituksena on tavoittaa kattavasti alueiden vieraskielistä väestöä. Avustuksella tuetaan ohjaus- ja neuvontatyötä ja vakiinnuttamisen edellyttämiä kehittämistoimia. Kolmannella hankekaudella fokusoidaan toiminnan juurruttamiseen pysyväksi kuntien rakenteisiin.

Aktiivista verkosto- sekä viranomais- ja järjestöyhteistyötä on ollut Etelä-Savon alueella pitkään, ja esimerkiksi Essoten maahanmuuttopalvelut (ent. Mikkelin maahanmuuttotoimisto) on tehnyt yhteistyötä Monikulttuurikeskus Mimosan (Monikulttuurityö Mimosa ry) kanssa jo vuodesta 1999, toimien myös samoissa tiloissa. Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja tulee kuitenkin edelleen kehittää ja juurruttaa osaksi kunnan palveluja, huomioiden tulevat sote- sekä kotoutumislakiuudistukset. Essoten maahanmuuttopalvelut siirtyvät Etelä-Savon hyvinvointialueelle sote-palvelujen osalta ja kotoutumisen edistämisen palvelut jäävät muilta osin kunnille.

Koko Etelä-Savon alueella ulkomaan kansalaisia on lähes 3 000, joista 1 368 Mikkelissä ja 771 Savonlinnassa (Tilastokeskus 31.12.2021). Kiintiöpakolaisten vastaanoton sopimukset ovat Mikkelissä, Hirvensalmella, Pertunmaalla, Juvalla sekä Pieksämäellä. Ukrainalaisia saapunut Etelä-Savon alueelle noin 2000 (lukumäärä muuttuu jatkuvasti).

Kohderyhmät:

 1. Kaikki eri syistä Etelä-Savon alueella asuvat maahanmuuttajataustaiset henkilöt
 2. Alueella maahanmuuttotyötä tekevät, sidosryhmien ja organisaatioiden toimijat sekä kaupungin työllisyyspalvelujen ja kuntakokeilun koto-palvelujen työntekijät.

Tavoitteet ja toteuttamistavat:

 • Yhdenvertaiset maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut matalalla kynnyksellä,
  tukien yksilöllisiä kotoutumisen polkuja.

  • Palvelujen toteuttaminen osana kunnan palveluita verkostoyhteistyössä. Kohderyhmän laaja tavoittaminen, minkä tukena mm. infotilaisuudet ja monikieliset materiaalit.

 

 • Verkoston laaja tuntemus ja asiakkaan ohjaaminen onnistuneesti palvelukokonaisuudessa. Maahanmuuttotyön osaamisen lisääminen.
  • Monialaisen verkostoyhteistyön jatkaminen sekä roolien ja vastuiden selkiyttäminen. Maahanmuuttotyön verkoston ylläpito ja koordinointi.

 

 • Työllisyyspolkujen ja työmarkkinoille pääsyn vahva tukeminen sekä yhteistyön ja kontaktien parantaminen.
  • Tiivis yhteistyö työllisyyden kuntakokeilun kanssa yksilöllisten työllisyyspolkujen löytämiseksi.

 

 • Valtakunnallisen kehittämistyön tulosten tuominen alueen käyttöön ja omien käytäntöjen jakaminen. Ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti.
  • Verkostotyön aktiivisena kehittäjäjäsenenä toimiminen sekä sitoutuminen neuvojien koulutuskokonaisuuden jatkokehittämiseen.

 

 • Yhdenmukainen ja vertailun mahdollistava tilastointi ja seuranta. Tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä ja resurssien kohdentamisessa.
  • Anonyymin asiakaskäyntirekisterin (Alpo) käyttäminen ja tiedon tuominen valtakunnalliseen sekä maakunnalliseen kehittämis- ja verkostotyöhön.

 

Hallinnoija:
Mikkelin kaupunki, työllisyyspalvelut

Osatoteutus:
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) ajalla 1.9. – 31.12.2022
Savonlinnan kaupunki, työllisyyspalvelut ajalla 1.9.2022 – 31.8.2023

TOIMINTA-ALUE JA HANKEAIKA

Etelä-Savon alue

Hankeaika: 1.9.2022 – 31.8.2023 (III kausi)

YHTEYSTIEDOT

Hankekoordinaattori Jaana Dammert

Hankekoordinaattori Jaana Dammert, puh. 040 359 9755, jaana.dammert@essote.fi

Hanketyöntekijä Mervi Sirviö

Hanketyöntekijä Mervi Sirviö, puh. 040 359 9754, mervi.sirvio@essote.fi

Maahanmuuttosihteeri Johanna Merivirta, 044 417 4141, johanna.merivirta@savonlinna.fi
Sosiaaliohjaaja Saila Vienola, 044 417 4143, saila.vienola@savonlinna.fi

HANKKEEN RAHOITTAJA

III kauden kokonaiskustannukset ovat 147 900 € (Essoten osuus 34 600 €, Mikkelin kaupungin osuus 80 800 € ja Savonlinnan kaupungin osuus 32 500 €).
70 % kustannuksista katetaan valtion erityisavustuksella (TEM), joka on tarkoitettu maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalvelujen valtakunnalliseen kehittämiseen. Omavastuuosuus on 30 % kustannuksista.