Mervi Sirviö ja Jaana Dammert ovat MAGEE-hankkeen työntekijöitä. Pia Koivisto (oik.) toimii Essoten maahanmuuttopalveluiden esimiehenä.

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on kehittää maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja. Maahanmuuttajien palveluiden koordinaatiota sekä verkoston toimintaa parannetaan, ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden moniammatillisuutta sekä henkilöstön osaamista lisätään. Hankkeen toimintojen avulla halutaan selkiyttää maahanmuuttajien työllistymispolkuja, tukien samalla yhteiskuntaan kiinnittymistä.

Sote- ja järjestöyhteistyö on Etelä-Savon alueella ollut hedelmällistä, mistä yhtenä esimerkkinä on Monikulttuurikeskus Mimosan sekä Essoten pitkään jatkunut toiminta samoissa tiloissa. Kuitenkin kaikkien toimijoiden välistä koordinaatiota on tarvetta parantaa edelleen, jotta palvelut vastaisivat maahan muuttaneiden yksilöllisiä tarpeita. Maahanmuuttajat eivät välttämättä löydä tarvitsemiaan palveluja tai tietoa palveluista, ja toisaalta taas kaikki palveluprosessin toimijat eivät osaa ohjata asiakasta oikeaan paikkaan.

KOHDERYHMÄT

 1. Kaikki eri syistä Etelä-Savon alueella asuvat maahan muuttaneet ulkomaalaistaustaiset henkilöt
 2. Essoten maahanmuuttopalvelujen ja Monikulttuurikeskus Mimosan työntekijät, sekä sidosryhmien ja organisaatioiden toimijat

TAVOITTEET

 • Maahanmuuttajat saavat palvelut mahdollisimman matalalla kynnyksellä, yhden luukun periaatteella, tukien yksilöllisiä kotoutumisen polkuja.
 • Palvelutuottajat tuntevat toistensa toiminnan ja osaavat ohjata asiakkaita palvelukokonaisuudessa.
 • Kohderyhmän työllisyyttä tukevat toimet ovat käytössä, työmarkkinoille pääsy helpottuu ja nopeutuu.
 • Valtakunnallisen kehittämistyön tuloksia saadaan alueen käyttöön ja omia hyviä käytäntöjä ja toimenpiteitä jaetaan toisille.
 • Tilastointi ja seuranta ovat yhdenmukaista ja vertailun mahdollistavaa.

TOTEUTTAMISTAVAT

 • Kehitetään nykyisen verkoston toimintaa sekä laajennetaan verkostoa. Asiakkaita osallistetaan kehittämistyöhön.
 • Kootaan eri palveluja yhteen asiakkaan edun mukaisesti sekä lisätään henkilöstön osaamista. Mallinnetaan erilaisten asiakasprofiilien kautta tyypilliset palvelupolut.
 • Tehdään tiivistä yhteistyötä työllisyyttä tukevien tahojen kanssa, kuten Kela, TE-palvelut, TYP ja Työllisyyden kuntakokeilu. Toteutetaan monikielisiä infotilaisuuksia eri teemoilla, ja pyritään juurruttamaan toimintatapaa.
 • Ollaan aktiivisesti mukana valtakunnallisessa ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämistyössä.
 • Otetaan käyttöön sähköinen ALPO-rekisteri.

HALLINNOIJA

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote

Kehittäjäkumppanina toimii Monikulttuurityö Mimosa ry

TOIMINTA-ALUE JA HANKEAIKA

Etelä-Savon alue

1.9.2020 – 31.8.2021

YHTEYSTIEDOT

Hankekoordinaattori Jaana Dammert

Hankekoordinaattori Jaana Dammert, puh. 040 359 9755, jaana.dammert@essote.fi

Hanketyöntekijä Mervi Sirviö

Hanketyöntekijä Mervi Sirviö, puh. 040 359 9754, mervi.sirvio@essote.fi

HANKKEEN RAHOITTAJA

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), erityisavustus kunnille ja kuntayhtymille maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 134 000 €, josta avustuksen osuus on 93 800 € (70 %) ja kuntayhtymän oman rahoituksen osuus on 40 200 € (30 %).