Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen (MITU), STM:n kärkihanke vuosille 2017-2018

Tupakkatuotteiden käyttö on mielenterveyskuntoutujilla ja päihdeongelmaisilla huomattavasti muuta väestöä yleisempää. Tupakointi on merkittävin taustatekijä näiden ryhmien muuta väestöä suurempaan somaattiseen, usein krooniseen, sairastavuuteen ja lyhentyneeseen elinajanodotteeseen. Tupakkatuotteiden käytön lopettaminen on tunnetusti kustannustehokkain tapa kohentaa väestön terveyttä ja kaventaa terveyseroja.

Hankkeen tavoitteena on toimia valtakunnallisesti ja terveydenhuoltojärjestelmän kautta ja tuottaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville sopiva tupakoinnin lopettamisen tuki, johon sisältyy niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin järjestöjen tarjoama tuki lopettajalle. Tupakkavieroitustyötä tehostetaan alueellisesti räätälöimällä palveluketjun malleja ja tukemalla jo olemassa olevien rakenteiden kehittämistä niin, että mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakkavieroituspalvelut paranevat. Pääkohderyhmänä ovat ne yksiköt ja työntekijät, jotka hoitavat mielenterveys- ja päihdeongelmaisia.

Filha ry toimii hankkeessa yhteistyössä yhdentoista sairaanhoitopiirin (HUS, EPSHP, LSHP, VSSHP, KPSHP, VSHP, PSSHP, KSSHP, SSHP, ESSOTE ja PSHP), A-klinikkasäätiön, Mielenterveyden keskusliiton ja Kuntoutussäätiön kanssa.

Hankkeessa juurrutetaan hyväksi havaittuja tupakoinnin lopettamisen tuen menetelmiä ja räätälöidään ne erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville potilaille sekä kuntoutujille sopiviksi. Hankkeen aikana työmenetelmiä viedään käytäntöön yhdentoista sairaanhoitopiirin alueella. Mukana on sekä pienempiä että isompia sairaanhoitopiirejä. Palveluketju rakennetaan ja räätälöidään jokaisen sairaanhoitopiirin kanssa erikseen alueellisten toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan. Toiminnasta syntyvä työkaluvalikoima on hankkeen aikana ja sen jälkeen tarjolla valtakunnallisesti kaikille asiasta kiinnostuneille sairaanhoitopiireille ja tuleville sote-alueilla.

Hankkeen nimi:

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tukeminen (MITU)

Keskeinen sisältö:

Tuottaa mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiville sopiva tupakoinnin lopettamisen tuki, johon sisältyy niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon kuin järjestöjen tarjoama tuki lopettajalle.

Hankkeen hallinnoija:

Keuhkoterveysjärjestö Filha ry

Muut hankkeeseen osallistujat:

Hankkeeseen osallistuu 11 sairaanhoitopiiriä, HUS, EPSHP, LSHP, VSSHP, KPSHP, VSHP, PSSHP, KSSHP, SSHP, ESSOTE ja PSHP sekä A-klinikkasäätiö, Mielenterveyden keskusliitto ja Kuntoutussäätiö

Yhteyshenkilö:

Jaana Backman-Jäppinen, sairaanhoitaja p. 044 794 5729

jaana.backman-jappinen@essote.fi

Hankeaika:

Hanke toteutetaan vuosina 2017-2018

Avainsanat:

Mielenterveys- ja päihdepotilaat, tupakoinnin lopettaminen, tupakasta vieroitus, kärkihanke, sosiaali- ja terveysministeriö, Filha ry