Katso video OSSI-hankkeesta

Hankkeen nimi: Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon OSSI-hanke 2016-2018

Keskeinen sisältö: Kehittää omais– ja perhehoitoon nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Etelä-Savon maakunnassa. Pääteemat ovat:

  1. OSSI omais- ja perhehoidon osaamiskeskuksen perustaminen ja verkostomaisen toimintatavan kehittäminen
  2. Toimintamallien kehittäminen ja juurruttaminen muistisairaiden, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja vammaisten lasten omais- ja perhehoitoon sekä kuntoutukseen sekä lääkehoitoon
  3. Omais- ja perhehoidon koulutusten, valmennusten ja sijaistusten kehittäminen ja mallintaminen
  4. Digitaaliset ratkaisut

Hankkeen hallinnoija: essote

Muut hankkeeseen osallistujat:

Osatoteuttajat: Eksote, Kainuun Sote, Sosteri, Diak, Xamk, Esedu, SamiEdu

Kyyhkylä Oy, Vaalijala, SPR Kaakkois-Suomen piiri, Kuntoutussäätiö, Sote360 ja Kehitysvammaisten palvelusäätiö.

Muut yhteistyökumppanit: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO, Etelä-Savon Työterveys, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Postin Kotipalvelut, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Geriwell oy, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry Estery, Mikkelin seudun Muisti ry /Etelä-Savon Muistiluotsi, Savon mielenterveysomaiset FinFami ry, Pieksämäen Omaishoitajat ry, Perhehoitoliitto, Savonlinnan Hopearanta ry ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry

Yhteyshenkilö: Jaana Koinsaari, hankepäällikkö, 044 3512388, jaana.koinsaari@essote.fi

Hankeaika: 1.10.2016 – 31.10.2018

Avainsanat: omaishoito, perhehoito

Rahoittaja: STM

Hankkeen kustannusarvio: 3 440 695€ , josta Essoten osakokonaisuuden kustannusarvio 1 369 750€, tukiprosentti 80.