Hankkeen tavoitteena on lisätä eri alojen ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista niin, että hyvinvointia edistävien taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käyttäminen lisääntyy sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kasvatus- ja nuorisopalveluissa.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa kulttuuri-, taide- ja luontolähtöisiä menetelmiä tuottavien toimijoiden osaamista yhteistyöstä sote-toimijoiden kanssa sekä yrittäjyydestä ja etenkin digitaalisuuden hyödyntämisestä. Hankkeessa kerätään tietoa osaamista lisäävien valmennusmallien toteuttamisesta valmennusmallien juurruttamisen tueksi.

Hankkeen hallinnoija:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

Muut hankkeeseen osallistujat:
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry

Yhteyshenkilö:

Jatta Juhola
hankekoordinaattori
040 359 8525
jatta.juhola [at] essote.fi

Hankeaika: 1.1.2019 – 31.12.2020
Avainsanat: taide, kulttuuri, hyvinvointi, palvelumuotoilu, ammatillinen lisäkoulutus
Hankkeen rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan Unionin ESR-rakennerahasto
Hankkeen kustannusarvio: 646 356 €, josta Essoten osakokonaisuuden kustannusarvio124 470 €, tukiprosentti 75%.