Hankkeen nimi: PUOLA-hanke, Puolesta-asiointi ja Kanta-palvelujen hyödyntäminen alueellisissa sähköisissä palveluissa

Keskeinen sisältö: PUOLA-hankkeessa pilotoidaan ja otetaan käyttöön kansallisiin määrityksiin perustuvat rekisteri- ja valtakirjapohjaiset puolesta-asioinnin ratkaisut alueellisissa sähköisissä palveluissa. Lisäksi hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan Omakanta-palvelun ja alueellisen sähköisen asiointipalvelun välistä tiedon siirtymistä ja käyttöä. 

Hankkeen hallinnoija: Essote

Yhteyshenkilö: Anna-Elina Ukkonen, projektipäällikkö

Hankeaika: 1.3.2016–31.12.2017

Avainsanat: puolesta-asiointi, sähköinen asiointi, Kanta-palvelut

Rahoittaja: Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Hankkeen kustannusarvio: 316 400€, Essoten omarahoitusosuus 25 % (79 100€), THL valtionavustusta 75 % (237 300€)

Loppuraportti_Puola-hanke