ReissuEllu – hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö

Hankkeessa rakennetaan uudenlainen terveyttä ja hyvinvointia kehittävä pyörillä liikkuva oppimisympäristö. Lisäksi kehitetään uudenlainen toteutustapa työskennellä yhteistyössä oppilaitoksen, ESSOTEn, järjestöjen sekä yritysten kanssa hyvinvointipalvelujen kehittäjänä. Hankekokonaisuus sisältää ESR- ja EAKR-hankkeet.

ESR-hankkeessa

  • suunnitellaan auton välineistö ja liikkuvaa toimintaa
  • kehitetään ammattilaisten, opiskelijoiden ja yritysten palveluohjaus- ja etäpalveluosaamista
  • suunnitellaan ja testataan auton palveluja
  • tehdään reittisuunnitelma ja viedään hyvinvointipalveluja harvemmin asutuille alueille
  • kehitetään yhteistyötä Sote-toimijoiden, oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten kanssa
  • luodaan ReissuEllu-malli ja vakiinnutetaan toiminnot

EAKR-hankkeessa investoidaan ja hankitaan matalan kynnyksen teknologialla, pienimuotoisella mittauslaitteistolla sekä sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudella varustettu auto.

Hankekokonaisuuden hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy

Muut ESR-hankkeeseen osallistujat: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Yhteyshenkilö
Teija Räihä, projektipäällikkö, 044 7115 826,  teija.raiha@esedu.fi

Esedun ReissuEllu-hankesivut

Hankeaika: 1.6.2019–31.5.2022

Avainsanat: liikkuva oppimisympäristö, liikkuvat palvelut

Rahoittajat: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR), Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Savon maakuntaliitto

Hallinnoija: Etelä-Savon Koulutus Oy

Budjetti: 765 089€ (ESR), 321 700€ (EAKR)
Osatoteuttajat (ESR): Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy