Logot Henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa, Etelä-Savon sote-uudistus, Essote, Vaalijala

Henkilökohtainen budjetointi on yksilöllisesti räätälöidyn avun ja tuen järjestämisen tapa, jossa henkilö on itse keskiössä suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä tarvitsemaansa apua, tukea ja palvelujen kokonaisuutta.

Henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeessa tarkastellaan henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta henkilöille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. Tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on tarjolla elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Sopiva-HANKE on Etelä-Savon alueellinen osa valtakunnallisesta kehittämisestä

Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä. Alueellisen työn lisäksi hankkeessa kehitetään vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavan valtakunnalliset periaatteet sekä toimintatavat ja arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Essoten ja Vaalijalan työntekijät toteuttamassa

Hankkeen päätoteuttajat ovat Essote ja Vaalijala. Hankkeen keskeiset yhteistyökumppanit ovat Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS), henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunta, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kukunori ry, Mikkelin seudun Kehitysvammaisten tuki ry ja Etelä-Savon CP-yhdistys ry.

Hanke toteutetaan vuosina 2020–2021. Hankkeen toteuttamisesta vastaa hankepäällikkö Niina Helminen. Hankkeessa työskentelevät Essotella hankekoordinaattorit Elisa de Boer ja Hannele Muhonen, sekä 1.1.2021 alkaen suunnittelukoordinaattori Mari Hytönen sekä Vaalijassa suunnittelija Heidi Laurila.

Lue lisää!

Sopiva-hanke Etelä-Savon soteuudistuksen sivuilla: etela-savo.fi/muutosohjelma/sopiva

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke THL:n sivuilla: thl.fi

Yhteystiedot

Niina Helminen, hankepäällikkö
niina.helminen@essote.fi
044 794 4002

Elisa de Boer, hankekoordinaattori
elisa.deboer@etela-savo.fi
040 359 9827

Hannele Muhonen, hankekoordinaattori
hannele.muhonen@etela-savo.fi
040 359 9828