Keskeinen sisältö:

 • Kohderyhmänä: Nuoret, jotka eivät ole saaneet peruskoulun päättötodistusta tai sen suorittaminen on vakavasti uhattuna. Kohderyhmänä ovat myös nuoret, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä jatkokoulutuspaikkaa, eivät aloita heille osoitetussa opiskelupaikassa tai keskeyttävät opinnot alkuvaiheessa. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat huoltajat ja nuoren läheisverkostot sekä alueen verkostotoimijat, jotka liittyvät kiinteästi nuoren tukiverkostoon. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä ovat nuorten kanssa toimijat sekä julkiselta että järjestösektorilta
 •  Tavoitteet: Nuorten sosiaalisen kuntoutuksen menetelmien kehittäminen yksilö-, ryhmä- ja verkostonäkökulmissa à auttaa nuoria kasvamaan tasavertaiseksi kansalaiseksi ja integroitumaan yhteiskuntaan kykyjään vastaavalla tavalla. Konkreettisina tavoitteina on opetella arkielämän ja ryhmätoiminnan taitoja sekä harjoitella koulutukseen tai työhön tarvittavia asioita ja kasvaa toimintakykyiseksi yhteiskunnan jäseneksi.
 • Osahanke toteuttaa erityisesti kokonaishankkeesta asiakaslähtöisen kuntoutuksen kehittämistä. Sen lisäksi kehitetään asiakasohjausta, palvelupolkuja ja verkostoyhteistyötä

 

Hankkeen hallinnoija: Terveyden- ja Hyvinvoinnin laitos ja osatoteuttajat

Muut hankkeeseen osallistujat:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY)
 • Jyväskylän kaupunki
 • Järvenpään kaupunki
 • Kuntoutussäätiö
 • Laukaan kunta
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Rovaniemen kaupunki
 • Seinäjoen kaupunki
 • Vantaan kaupunki

Yhteyshenkilö: Elina Ikonen elina.ikonen@essote.fi 040- 129 4889/ Mikkelin Ohjaamo Olkkari

www.thl.fi/sosku

Hankeaika: 1.4.2015–31.8.2018

Rahoittaja: Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja osatoteuttajat

Hankkeen kustannusarvio: 4 881 050 euroa, josta Essoten osakokonaisuuden kustannusarvio 326 885 euroa, tukiprosentti 75

Avainsanat: sosiaalinen kuntoutus, sosku, kuhan selviit -hanke, Ohjaamo Olkkari