SOSRAKE-hankkeen tuottama aikuissosiaalityön esittelyvideo (2022)


Essote on mukana ylimaakunnallisessa sosiaalialan kehittämishankkeessa, jossa luodaan alueelle sosiaalialan rakenteellisen työn osaamisverkosto. Vuonna 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, joka säätää rakenteellisesta sosiaalityöstä. Sillä tarkoitetaan tiedon tuottamista asiakaspinnasta ja sen saattamista johtamisen, toiminnan kehittämisen ja päätöksenteon tueksi. Alueella, kuten koko Suomessa, on haasteita vastata sosiaalihuoltolain edellyttämään rakenteellisen sosiaalityön tiedontuotannon vaatimukseen. Sitä ei ole aiemmin huomioitu sosiaalialan koulutuksissa ja alueella on osaamisvajeita ja puutteita toimivista välineistä tiedontuottamiselle.

Palveluja järjestetään asiakkaille hyvin perinteisesti, vaikka palvelujen vaikuttavuudesta ei ole juurikaan tutkittua tietoa. Sosiaalityön asiakkaat ovat tyypillisesti myös monen muun toimijan asiakkaita. Laajemman kuvan rakentaminen asiakkaiden palvelutarpeista edellyttää yhteistyökumppaneiden tiedon hyödyntämistä ja sen kokoamista yhteen. Kokonaiskuvan luominen on välttämätöntä toiminnan oikein kohdentamiseksi. Hankeen toimia pilotoidaan aikuisten sosiaalityössä.

sosrake-osaamisverkosto -Hankkeen tarkoitus

  • Muodostaa osaamisverkosto alueen eri toimijoista.
  • Tehdä osaamiskartoitus ja sen pohjalta suunnitella toimenpiteet osaamistarpeisiin vastaamiseksi.
  • Tehdä kokeiluja erilaisista tiedontuotannon tavoista ja menetelmistä.
  • Pyrkiä luomaan monitoimijaisesti tuotettu tietoperusta työikäisten asiakkaiden palvelutarpeista, jotta palveluja pystytään jatkossa kehittämään tarveperusteiseen suuntaan.
  • Vahvistaa osaamista ja luoda rakenteet tiedon välittämiselle sosiaalityön sisältä muiden toimijoiden käyttöön.

Aikuissosiaalityön tunnistetut palveluaukot

Klikkaa kuva suuremmaksi!

Essoten työikäisten sosiaalityön asiakkaiden tilannekuva (2019)

Yhteenveto

 


hankkeen Toteuttajat

Hallinnoija:
ISO, Itä-Suomen Sosiaalialan osaamiskeskus

Osatoteuttajat:

  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote)
  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk)
  • Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (Diak)

Kehittäjäkumppaneina toimivat useat Itä-Suomen kunnat ja kuntayhtymät, Itä-Suomen yliopisto ja Mikkelin Toimintakeskus ry.

Hankeaika:
1.5.2020–31.12.2022

Yhteyshenkilö:
Hankekoordinaattori, Elsa Husu, 040 3599 405, elsa.husu@essote.fi

Avainsanat:
Rakenteellinen sosiaalityö, aikuissosiaalityö, sosiaalityön kehittäminen, osaamisverkosto, osaamiskartoitus, osaamisen vahvistaminen, tiedontuotanto

Rahoittaja:
ESR toimintalinja 4, hankkeen kokonaiskustannusarvio 982 470 €, Essoten osahankkeen kokonaiskustannus 190 719 €, josta tuen määrä 152 576 € ja omarahoitusosuus 38 143 €. Tukiprosentti 80 %.

SOSRAKE-osaamisverkosto hanke logot