Hankkeen nimi: Vaikuttavaa elintapaneuvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon (VESOTE) –hanke

Keskeinen sisältö: Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta. Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön / elintapaohjauksen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sen palveluketjuissa –kärkihanke / STM

Alueen oma painopiste tulee olemaan liikuntaneuvonnassa, unohtamatta unen ja ravinnon merkitystä.

Hankkeen hallinnoija: UKK-instituutti

Muut hankkeeseen osallistujat:

KKI-ohjelma/LIKES
Diabetesliitto
Mielenterveyden keskusliitto
10 sairaanhoitopiiriä (2 per ERVA-alue)
Muut yhteistyökumppanit (sisältö):
PSHP (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) (ravitsemus)
Helsingin Uniklinikka / VitalMed Oy / Markku Partinen (uni)
Kaksi liikunnan aluejärjestöä

Yhteyshenkilö:

Lisätietoja paikallisesti:
Projektipäällikkö Teemu Ripatti
ESSOTE
Porrassalmenkatu 35-37
50100 Mikkeli
Puh. 040 3597201, teemu.ripatti@essote.fi

Hankeaika: 1.3.2017-31.12.2018

Avainsanat: terveys, hyvinvointi, elintapaneuvonta

Rahoittaja: STM, kärkihanke

Hankkeen kustannusarvio: 3 228 160€, josta Essoten osakokonaisuuden kustannusarvio 187.500€, tukiprosentti 80 .