Hankkeen tavoitteena on kotihoidossa työelämän laadun ja työn tuottavuuden parantuminen, tarjonnan ja kysynnän kohtaamisen ja työhyvinvoinnin sekä alan veto- ja pitovoimaisuuden lisääntyminen.

Kotihoitajat avustavat asiakasta

Hankkeessa hyödynnetään keväällä 2019 maakunnallisessa ” Vetovoimainen kotihoito Etelä-Savossa” projektissa saatuja tuloksia ja kehitettyä toimintakonseptia. Alan vetovoimaisuuden vahvistamiseksi otetaan käyttöön joustavia, yksilöllisiä ratkaisuja ja uusia monimuotoisia ammatillista kasvua tukevia toimintamalleja, jotka mahdollistavat työurien jatkumisen vaativassa kotihoidon työssä sekä lisäävät kiinnostusta hakeutua alalle.

Päätavoitetta tukevat osatavoitteet keskittyvät

  1.  ammatillisuuden vahvistamiseen
  2. työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä
  3. asiakkaiden tarpeista lähtevien palveluprosessien kehittämiseen ja
  4. osallistavan tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Läpileikkaavina teemoina ovat viestinnän kehittäminen ja teknologian entistä parempi hyödyntäminen.

Vetovoimainen kotihoito_hankkeen esittely

Vetovoimainen kotihoito -hankkeen infograafi.
Klikkaa kuva isommaksi.

Hankkeen hallinnoija:
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote


Hankkeen osatoteuttajat:
Kaakkois-Suomea ammattikorkeakoulu (XAMK)
Lue lisää hankkeesta XAMKin -sivuilta

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK)

Etelä-Savon Koulutus Oy (ESEDU)
Lue lisää hankkeesta ESEDUn -sivuilta


Hankeaika: 1.1.2020 – 31.1.2022


Avainsanat: kotihoito, vetovoimaisuus, työhyvinvointi, tuottavuus, ammatillisuus, palveluprosessit, tiedolla johtaminen, viestintä.


Hankkeen rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan Unionin ESR-rakennerahasto (Toimintalinja 3; Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, erityistavoite 7.1; Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen)
Hankkeen kustannusarvio: 1 252 179 €, josta Essoten kokonaiskustannusarvio on 545 501€, siitä tukiprosentti 80 %.


Vetovoimainen Kotihoito -hanke (logot 3/2020)