Henkilökunta

Tähän osuuteen on koottu tietoja sairaanhoitopiirin henkilöstöohjelmasta, henkilöstön kehittämisestä sekä henkilöstön ja työnantajan välisestä yhteistoiminnasta.