erikoissairaanhoidon oman toiminnan suoritteet v. 2019 ja 2020